Nabízíme  Etika

Dějiny etických teorií od Kanta po pragmatismus

Blažková, M. /Karolinum/

Předkládaná publikace navazuje na učebnici Dějiny etických teorií I, vydanou poprvé v roce 2004. Postihuje vývoj etického myšlení od Kanta po pragmatismus. V centru pozornosti jsou nejvýznamnější osobnosti důležité pro vývoj etiky tohoto období. Vzhledem k převratu...

221,- Kč 260,- Kč

Církev přežívá

Marx, R. /Academia/

Reinhard kardinál Marx, arcibiskup mnichovský a freisinský, jinak dvojnásobný vysokoškolský profesor (teologie a sociálních věd a také ekonomie), prezident všech evropských biskupských konferencí a jedna z osmi hlav poradního sboru papeže Františka, se ve své první knize...

Ekologická spiritualita a etika

Sládek, K. /Triton/

Etické otázky se v oblasti environmentálních věd zaměřují zejména na matematické modely, které upozorňují na „meze růstu“. Statistické odhady růstu počtu obyvatel, možnosti planety v produkci potravin, znečištění životního prostředí, klimatické změny, ztráta...

127,- Kč 149,- Kč

Zakázané dotyky: Masturbace pohledem katolické morálky

Polák, J. /Pavel Mervart/

Žít v prostředí hluboce prostoupeném smyslností a uchovat si čistý štít nikdy nebylo jednoduché pro nikoho. Zdá se však, že dosažení tohoto cíle je z mnoha důvodů obtížné především pro současnou dospívající mládež. Jednu z velkých překážek na cestě k plně...

135,- Kč 159,- Kč

Lidskost není docela ztracena

Hábl, J. /Pavel Mervart/

Kniha představuje nejstručnější možný výklad Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských. S člověkem a lidstvem něco evidentně není v pořádku. Na jednu stranu máme vynikající potenciál, mnoho víme, mnoho umíme, mnoho můžeme, ale právě tato naše...

84,- Kč 99,- Kč

Vyprávění o Desateru

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Text zahrnuje dílčí momenty deseti přikázání Desatera, uchopené v širších souvislostech teologie narativní (vyprávěcí). Jde totiž o událost či příběh osobního zrání a rovněž o individuální rozlišení, třebaže biblický odkaz zůstává závazný a stále týž....

83,- Kč 98,- Kč

Eutanázie: Definice, historie, legislativa, etika

Vácha, M. O. /Grada/

Text je primárně určen studentům medicíny a sleduje schéma obvyklé v přednáškách z lékařské etiky (definice problému, argumenty, legislativa). Text je ovšem psán tak, aby byl srozumitelný i pro širokou veřejnost a byl příspěvkem do celonárodní debaty. V první...

220,- Kč 259,- Kč

Takzvané zlo: Přírodní zákonitosti agrese

Lorenz, K. /Portál/

Takzvané zlo je asi nejznámější a nejkontroverznější kniha Konrada Lorenze, který se v ní zabývá tématem agrese. Dílo neodmyslitelně patří ke klíčovým textům etologie. Podle autora je agrese v rámci jednoho živočišného druhu podstatně častější než ta mezidruhová....

322,- Kč 379,- Kč

Kapačka, cévka, houkačka: Jak jsme zapomněli normálně stárnout a pokojně umírat

Hillman, K. /Cesta domů/

Respektovaný australský anesteziolog je autorem pozoruhodné knihy. S odborným vhledem i milým humorem připomíná, že lidé – všichni lidé – stárnou a umírají. Podivuje se, jak je možné, že tato prostá skutečnost pořád lidstvo překvapuje. Dodává odvahu k tomu, abychom...

408,- Kč 480,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku