Nabízíme  Systematická teologie

Kdo jsou puritáni a co učí?

Hulse, E. /Poutníkova četba/

Touhou autora je vzbudit nadšený obdiv k puritánům, abyste mohli přijmout užitek z jejich praktického příkladu a těžit z jedinečné vyváženosti jejich učení, zkušeností a praxe. Puritáni byli lidé s hlubokým teologickým porozuměním a vhledem, kteří se modlili, aby se...

196,- Kč 230,- Kč

Ve své lásce nás předem určil: Předurčení. Svatý Pavel, svatý Augustin a Vladimír Boublík

Brichcínová, K. /Trinitas/

Nauka o předurčení byla v západní teologii po staletí zatížena dualistickou koncepcí svatého Augustina. Biskup z Hippo se domníval, že Božím záměrem je zjevit své milosrdenství na malém počtu předurčených ke spáse a svou spravedlnost na nepoměrně větší mase po právu...

407,- Kč 479,- Kč

O Boží moci II

Akvinský, T. /Krystal OP/

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž soustavného promýšlení a domýšlení nepronikneme nejen do Tomášovy syntézy, ale nedokážeme ani sami rozvíjet...

366,- Kč 430,- Kč

Jako v nebi, tak i na zemi: Náčrt trinitární teologie

Pospíšil, C. V. /Karmelitánské nakl./

Kniha dogmatického teologa Ctirada V. Pospíšila Jako v nebi, tak i na zemi je první českou monografií věnovanou tajemství Nejsvětější Trojice od roku 1926. Dílo, které slouží jako studijní text na našich teologických fakultách, vychází ve třetím, opraveném a doplněném,...

424,- Kč 499,- Kč

Láska v manželství

Papež František /Karmelitánské nakl./

Čtvrtá kapitola exhortace Amoris laetitia je skutečnou perlou dokumentu papeže Františka, a jelikož si zaslouží pozornost co nejširšího okruhu čtenářů, vydáváme ji samostatně. Papež v ní interpretuje Velepíseň lásky z prvního listu Korinťanům (1 Kor 13,4–7)....

101,- Kč 119,- Kč

Otázky rodiny ve světě a v církvi

Opatrný, A. a kol. /Pavel Mervart/

I když je hlavním polem zkoumání a popisu problematiky manželství a rodiny v této knize teologie, neomezuje se pouze na ni. Naopak ve snaze přispět k hlubšímu pochopení okolností, v nichž křesťané dnes svá manželství a rodiny, chce zprostředkovat širší pohled na využití...

203,- Kč 239,- Kč

Když rozum podporuje víru: Kosmologická perspektiva ruských myslitelů 19. a 20. století

HUčko, L. /Pavel Mervart/

Nová kniha z pera otce biskupa Ladislava Hučka chce seznámit čtenáře s bohatstvím myšlení významných ruských autorů 19. a první poloviny 20. století: Vladimír Solovjev, Pavel Alexandrovič Florenskij, Sergej Nikolajevič Bulgakov a Nikolaj Alexandrovič Berďajev. Tito autoři ve...

229,- Kč 269,- Kč

Ignaciánská spiritualita v díle kard. Tomáše Špidlíka

Lexmaulová, A. /Refugium Velehrad-Roma/

Předkládaná práce zahrnuje celkový pohled na teologický odkaz Tomáše Špidlíka. Tím, že je autorka součástí týmu Centra Aletti, má přístup k archivním zdrojům a přímým svědectvím o kardinálovi. Důležitou částí textu je vyhodnocení nejnovější literatury,...

102,- Kč 120,- Kč

Poznání Boha a veškeré skutečnosti podle Tomáše Špidlíka

Špaček, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Tomáš kardinál Špidlík (1919–2010), který se celoživotně zabýval patrologií a spiritualitou křesťanského Východu, se ve svém díle věnuje integrálnímu poznání: soustředí se na biblický pojem srdce, které zahrnuje nejen smyslový a rozumový rozměr, ale je středem...

247,- Kč 290,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku