Nabízíme  Systematická teologie

Stát a církev: Český případ

Kaczmarek, H. /CDK/

Autorem této knihy je polský dominikán působící v Praze, jenž vidí situaci v České republice s jistým odstupem i nadhledem a je schopen představit vztahy mezi církví a státem v České republice z poněkud odlišné perspektivy, než jsme u nás zvyklí. Text pojednává nejprve...

296,- Kč 348,- Kč

Ambrosiaster a dějiny spásy

Hušek, V. /Polpymenh/

Monografie sleduje interpretaci dějin spásy v díle Ambrosiastera, anonymního autora konce 4. století. Ambrosiaster člení svůj výklad do několika etap od stvoření světa po Kristův příchod a eschatologické naplnění a věnuje přitom pozornost především otázkám, které mají...

151,- Kč 178,- Kč

Židovské inspirace křesťanství

Samohýl, J. /Karmelitánské nakl./

Autor zpracovává téma velmi neotřelým způsobem. Pohybuje se mezi několika oblastmi bádání – teologií, filosofií, religionistikou a historií. Přináší řadu originálních pohledů na proměny židovsko-křesťanských vztahů v historii i na jejich další perspektivy. Jádrem...

220,- Kč 259,- Kč

Papež František a jeho jezuitské kořeny

Kiechle, S. /Karmelitánské nakl./

Autor popisuje zakotvení papeže Františka v jezuitském řádu a ignaciánské spiritualitě. Jaký je Františkův duchovní styl? Jaký je jeho „způsob jednání“? Jaké jsou principy jeho rozlišování? Jak konkrétně ho ovlivnily velké postavy jezuitského řádu? Jaký vliv...

127,- Kč 149,- Kč

Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost-Česká katolická teologie 1850?1950 a výzvy přírodních věd

Pospíšil, C. V. /Karolinum/

Monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové teologie k astronomii a neshledává zde...

315,- Kč 370,- Kč

Christologické a ekleziologické inspirace v díle Huga Rahnera

Janšta, V. /UPOL/

Hugo Rahner (1900-1968), věhlasný patrolog, církevní historik a kérygmatický teolog, soustředil své 'teologické srdce' v souladu se svou ignaciánskou spiritualitou do úvah o Kristu a jeho církvi, v české teologii takřka neznámých. Cenné christologické inspirace obsahuje...

302,- Kč 335,- Kč

Svoboda a odpovědnost

kol. autorů /Eman/

Naše svoboda tváří v tvář výzvám lidí na útěku, islámu a a krize přírodního prostředí. Obsahuje přednášky starozákonníka M. Prudkého: Příchozí a hosté mezi národy země, farářky Ch. Schultz: Církev s uprchlíky v Německu, diakonické pracovnice A. Fendrychové,...

123,- Kč 145,- Kč

Biblické divy a zázraky-Nadčasový existenciální význam

Imbach, J. /vyšehrad/

Známý současný švýcarský teolog rozvíjí svůj výklad v několika rovinách. V první části se ptá (nábožensko-historicky), jakou úlohu hrály zprávy o zázracích ve starověkém světě a jak „zázraky“ chápalo Písmo. Ve druhé části teologicky vysvětluje významné...

211,- Kč 248,- Kč

Žena v dějinách křesťanství

Küng, H. /Vyšehrad/

V době Ježíšova veřejného působení patřily ženy zcela přirozeně k volnému společenství jeho učedníků. A to přesto, že tehdy byla účast ženy na veřejném životě zcela nemyslitelná. Ježíšův otevřený přístup k nim dosvědčují i evangelia. Spolu s učedníky...

211,- Kč 248,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku