Nabízíme  Systematická teologie

Průkopníci a jejich odpůrci

Pospíšil, C. V. /Karolinum/

Monografie je i na mezinárodní rovině první prací, která odhaluje základní obrysy dramatických počátků prosazování evolučního paradigmatu vzniku-stvoření člověka v rámci katolické církve. S několika odvážnými zastánci evoluce se setkáváme již v sedmdesátých...

357,- Kč 420,- Kč

Věty křesťanské víry

Macek, O. /Mlýn/

V této knížce jsou stručně vyloženy základní věty křesťanského jazyka: Apoštolské vyznání víry, Otčenáš a desatero. Ty pak doplňuje vysvětlení, co je křest a večeře Páně.

127,- Kč 149,- Kč

Zachránit lidi od hříchů

Opatrný, D. /Mlýn/

Etika v teologie Mistra Jan Husa.

118,- Kč 139,- Kč

Jak funguje moc

Opočenský, M. ed. /Eman/

 Přednášky a diskuse na témata: Boží království a lidské dějiny (Petr Pokorný), Moc Číny (Olga Lomová), Jakou moc mají média? (Alexandr Mitrofanov), Moc sborová (Jana Hofmanová, Tomáš Bísek, Jana Šarounová, Aleš Drápal), Moc a bezmoc české reformace (Ota Halama),...

110,- Kč 129,- Kč

Tušení obrysů křesťanství

Skřivánek, F. /Video-foto-kunc/

Kniha je souborem statí na základní témata křesťanské víry z oblasti věrouky, biblistiky, morálky, liturgie a liturgického roku a duchovního života. Autor nezamýšlel své dílo jako systematickou příručku, ale jako podněty k zamyšlení. Víra je víra, ale je třeba, aby jí...

213,- Kč 250,- Kč

Eucharistie - smlouva nová a věčná

/Flétna/

Národní eucharistický kongres 2015 se stal impulsem k prohloubení eucharistické úcty v naší zemi. K jeho průběhu (včetně slavnosti Těla a Krve Páně v červnu 2015) se slovem i obrazem vrací knižní publikace Eucharistie – Smlouva nová a věčná, jež je sborníkem...

140,- Kč 165,- Kč

Církev-Uvedení do teologie

Arangüena, J. R. P. /Axis/

Co je to církev? Jaký je její původ a důvod existence? Má dnes církev stále smysl? Na všechny tyto otázky odpovídá tato kniha z edice Uvedení do teologie. Čtenáři nabízí možnost seznámit se se základními aspekty katolické církve, ozřejmuje atributy církve a přináší...

119,- Kč 140,- Kč

Souhrn křesťanské víry-Víra církve v 41 tématech

Martin, J. S. /Axis/

Kniha předkládá souhrn víry katolické církve v 41 tématech. Je vhodnou pomůckou pro ty, kdo chtějí více proniknout do evangelijního poselství, předávat víru dětem, jsou katechety nebo se připravují na křest.

Budoucnost lidí z planety Země: Teologicko-eschatologické eseje o futuristických scifi filmech

Sládek, K. /Vydavatelství IN/

V ruce držíte sice útlou, ale velmi poutavou publikaci, v níž Karel Sládek jako teolog usiluje o dialog se současnou kulturou, ke které bezesporu patří sci-fi žánr. Autor inovativně a inspirativně využívá klasické metody interpretace biblického textu na analýzu událostí...

84,- Kč 99,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku