Nabízíme  Systematická teologie

Tertio millennio adveniente - O přípravě na jubilejní rok 2000

Jan Pavel II.

Apoštolský list Jana Pavla II. o přípravě na jubilejní rok 2000 z 10. listopadu 1994.

26,- Kč 30,- Kč

Malý teologický slovník-přehled papežů

Fischer - Wollpert, R. /Zvon/

Praktická příručka pro ty, kteří se zajímají o dějiny všeobecné a v jejich rámci o dějiny církevní. Odborně, přitom však dostupnou formou vysvětlené pojmy, se kterými se čtenář často setká pomohou k lepší orientaci v problematice církevních dějin. Slovník pojmů...

102,- Kč 120,- Kč

Jde to i jinak-Cesty k novým vztahům v církvi

Häring, B. /Vyšehrad/

Tato kniha se zrodila z přednášky, kterou autor přednesl na téma současnosti a budoucnosti církve.

37,- Kč 44,- Kč

Biblická teologie - Christologie

Schierse, F. J. /Zvon/

Kniha německého autora sleduje, jak se postupně utvářely představy o Ježíši Kristu. Odpovídá na otázku, jak se s touto problematikou vyrovnávala teologie, církevní otcové a koncily, věcně rozebírá jednotlivé omyly a bludy, jak se navršily v průběhu staletí. Tím též...

Teologie a dějiny

uspořádal Jindřich Halama

Studie a texty 14 (2009/1)

127,- Kč 149,- Kč

Milost v antické, židovské a křesťanské tradici

uspořádali Lenka Karfíková a Jan A. Dus

MIROSLAV ŠEDINA: Filosofie a etika v řeckém konceptu připodobnění Bohu – Od Platóna k Filónovi Alexandrijskému. JAN DUŠEK: Milost v kumránských rukopisech Řád Jednoty a Damašský spis. JIŘÍ MRÁZEK: Milost podle Čtvrtého Ezdráše. PETR SLÁMA: „Povstane z trů

169,- Kč 199,- Kč

Úděl a útěcha

Nechutová, J. /Eman/

Umírání a útěcha ve smrti v pohledu antiky, raného a středověkého křesťanství. Obsahuje studii autorky a antické, raně křesťanské a středověké texty, poprve přeložené do češtiny.

9,- Kč 68,- Kč

Apoštolské vyznání

Petr Pokorný

Výklad nestarších křesťanských věroučných textů

59,- Kč 69,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku