Nabízíme  Systematická teologie

Eucharistie - smlouva nová a věčná

/Flétna/

Národní eucharistický kongres 2015 se stal impulsem k prohloubení eucharistické úcty v naší zemi. K jeho průběhu (včetně slavnosti Těla a Krve Páně v červnu 2015) se slovem i obrazem vrací knižní publikace Eucharistie – Smlouva nová a věčná, jež je sborníkem...

140,- Kč 165,- Kč

Církev-Uvedení do teologie

Arangüena, J. R. P. /Axis/

Co je to církev? Jaký je její původ a důvod existence? Má dnes církev stále smysl? Na všechny tyto otázky odpovídá tato kniha z edice Uvedení do teologie. Čtenáři nabízí možnost seznámit se se základními aspekty katolické církve, ozřejmuje atributy církve a přináší...

119,- Kč 140,- Kč

Souhrn křesťanské víry-Víra církve v 41 tématech

Martin, J. S. /Axis/

Kniha předkládá souhrn víry katolické církve v 41 tématech. Je vhodnou pomůckou pro ty, kdo chtějí více proniknout do evangelijního poselství, předávat víru dětem, jsou katechety nebo se připravují na křest.

Budoucnost lidí z planety Země: Teologicko-eschatologické eseje o futuristických scifi filmech

Sládek, K. /Vydavatelství IN/

V ruce držíte sice útlou, ale velmi poutavou publikaci, v níž Karel Sládek jako teolog usiluje o dialog se současnou kulturou, ke které bezesporu patří sci-fi žánr. Autor inovativně a inspirativně využívá klasické metody interpretace biblického textu na analýzu událostí...

84,- Kč 99,- Kč

Kdo jsou puritáni a co učí?

Hulse, E. /Poutníkova četba/

Touhou autora je vzbudit nadšený obdiv k puritánům, abyste mohli přijmout užitek z jejich praktického příkladu a těžit z jedinečné vyváženosti jejich učení, zkušeností a praxe. Puritáni byli lidé s hlubokým teologickým porozuměním a vhledem, kteří se modlili, aby se...

196,- Kč 230,- Kč

Ve své lásce nás předem určil: Předurčení. Svatý Pavel, svatý Augustin a Vladimír Boublík

Brichcínová, K. /Trinitas/

Nauka o předurčení byla v západní teologii po staletí zatížena dualistickou koncepcí svatého Augustina. Biskup z Hippo se domníval, že Božím záměrem je zjevit své milosrdenství na malém počtu předurčených ke spáse a svou spravedlnost na nepoměrně větší mase po právu...

407,- Kč 479,- Kč

O Boží moci II

Akvinský, T. /Krystal OP/

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž soustavného promýšlení a domýšlení nepronikneme nejen do Tomášovy syntézy, ale nedokážeme ani sami rozvíjet...

366,- Kč 430,- Kč

Jako v nebi, tak i na zemi: Náčrt trinitární teologie

Pospíšil, C. V. /Karmelitánské nakl./

Kniha dogmatického teologa Ctirada V. Pospíšila Jako v nebi, tak i na zemi je první českou monografií věnovanou tajemství Nejsvětější Trojice od roku 1926. Dílo, které slouží jako studijní text na našich teologických fakultách, vychází ve třetím, opraveném a doplněném,...

424,- Kč 499,- Kč

Láska v manželství

Papež František /Karmelitánské nakl./

Čtvrtá kapitola exhortace Amoris laetitia je skutečnou perlou dokumentu papeže Františka, a jelikož si zaslouží pozornost co nejširšího okruhu čtenářů, vydáváme ji samostatně. Papež v ní interpretuje Velepíseň lásky z prvního listu Korinťanům (1 Kor 13,4–7)....

101,- Kč 119,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku