Nabízíme  Systematická teologie

Teologie zvířat

Linzey, A. /Triton/

Jestliže je třeba položit si otázku, jak máme jako lidé vykonávat vládu či Bohem darovanou moc nad mimolidskými tvory, nemusíme hledět dál než k Ježíši jako svému morálnímu vzoru – příkladu moci projevené v bezmoci a síly projevené v soucitu. Jestliže je znakem...

186,- Kč 219,- Kč

Gaudete et exsultate

Papež František /Paulínky/

Ve své třetí apoštolské exhortaci reflektuje papež František všeobecné povolání ke svatosti. Zamýšlí se nad tím, jak můžeme na tuto výzvu odpovědět v dnešním moderním světě. Hlavní myšlenkou exhortace je, že svatost znamená následování Ježíše.

84,- Kč 99,- Kč

Od zpovědi ke svátosti smíření-Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá...

327,- Kč 385,- Kč

Manželství a rodina – cesta k plnosti lásky

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Kniha se zaobírá otázkami, které s optimismem a realismem zároveň klade v učení o manželství a rodině papež František. Amoris laetitia obsahuje mnohé zkušenosti, návody i doporučení. Předkládaná kniha je doplněna aspekty, které nabízí církev v případě manželské...

221,- Kč 260,- Kč

Impulzy papeže Františka

Lexmaulová, A. ed. /Refugium Velehrad-Roma/

Mezi mnoha jinými objevy se může čtenář této knihy podrobněji dotknout toho, jak novost učení papeže Františka je osvěžující a duchovně plodná. Seznámí se s tím, jak se prohlubuje přijetí Druhého vatikánského koncilu v životě a poslání církve. Je ještě krátká...

238,- Kč 280,- Kč

Teologie a ekologie

Karczubová,L. /Refugium Velehrad-Roma/

Studie Luisy Karczubové přináší reflexi „zelené“ encykliky Laudato si’. Ekologie je nahlížena z hlediska dovršení světa ve světle křesťanských tradic Východu a Západu. Druhé vydání knihy Překročit práh ekologie je nově doplněno o teologii Božího lidu. Čtenář...

213,- Kč 250,- Kč

Studijní texty ze spirituální teologie X.: Slunce nekonečné laskavosti

kol. autorů /Refugium Velehrad-Roma/

Publikace zahrnuje jednak ze slavného francouzského Slovníku spirituality heslo „Spiritualita“ (a jak pojem vyrostl až do dnešního užívání) a heslo „Vladimír Solovjov“ (pohled na dílo i životopis); a dále tu nalezneme studii mnichovského filosofa Bély Weissmahra...

221,- Kč 260,- Kč

Ženich je tu, jděte mu naproti! (Mt 25,6): Tři studie o jezuitské spiritualitě

Altrichter, M.; Karczubová, L. /Refugium Velehrad-Roma/

Předložený text zahrnuje tři studie o jezuitské spiritualitě: Několik poznámek k Božímu jednání uvnitř jezuitského teologizování – zde se představují důležitější momenty z dějin jezuitského řádu na poli teologie, a to s pohledem na český kulturní ambient; dále K...

94,- Kč 110,- Kč

Žijeme v době papeže Františka

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje,...

298,- Kč 350,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku