Nabízíme  Systematická teologie

Teologie a ekologie

Karczubová,L. /Refugium Velehrad-Roma/

Studie Luisy Karczubové přináší reflexi „zelené“ encykliky Laudato si’. Ekologie je nahlížena z hlediska dovršení světa ve světle křesťanských tradic Východu a Západu. Druhé vydání knihy Překročit práh ekologie je nově doplněno o teologii Božího lidu. Čtenář...

213,- Kč 250,- Kč

Studijní texty ze spirituální teologie X.: Slunce nekonečné laskavosti

kol. autorů /Refugium Velehrad-Roma/

Publikace zahrnuje jednak ze slavného francouzského Slovníku spirituality heslo „Spiritualita“ (a jak pojem vyrostl až do dnešního užívání) a heslo „Vladimír Solovjov“ (pohled na dílo i životopis); a dále tu nalezneme studii mnichovského filosofa Bély Weissmahra...

221,- Kč 260,- Kč

Ženich je tu, jděte mu naproti! (Mt 25,6): Tři studie o jezuitské spiritualitě

Altrichter, M.; Karczubová, L. /Refugium Velehrad-Roma/

Předložený text zahrnuje tři studie o jezuitské spiritualitě: Několik poznámek k Božímu jednání uvnitř jezuitského teologizování – zde se představují důležitější momenty z dějin jezuitského řádu na poli teologie, a to s pohledem na český kulturní ambient; dále K...

94,- Kč 110,- Kč

Žijeme v době papeže Františka

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje,...

298,- Kč 350,- Kč

Průkopníci a jejich odpůrci

Pospíšil, C. V. /Karolinum/

Monografie je i na mezinárodní rovině první prací, která odhaluje základní obrysy dramatických počátků prosazování evolučního paradigmatu vzniku-stvoření člověka v rámci katolické církve. S několika odvážnými zastánci evoluce se setkáváme již v sedmdesátých...

357,- Kč 420,- Kč

Věty křesťanské víry

Macek, O. /Mlýn/

V této knížce jsou stručně vyloženy základní věty křesťanského jazyka: Apoštolské vyznání víry, Otčenáš a desatero. Ty pak doplňuje vysvětlení, co je křest a večeře Páně.

127,- Kč 149,- Kč

Zachránit lidi od hříchů

Opatrný, D. /Mlýn/

Etika v teologie Mistra Jan Husa.

118,- Kč 139,- Kč

Jak funguje moc

Opočenský, M. ed. /Eman/

 Přednášky a diskuse na témata: Boží království a lidské dějiny (Petr Pokorný), Moc Číny (Olga Lomová), Jakou moc mají média? (Alexandr Mitrofanov), Moc sborová (Jana Hofmanová, Tomáš Bísek, Jana Šarounová, Aleš Drápal), Moc a bezmoc české reformace (Ota Halama),...

110,- Kč 129,- Kč

Tušení obrysů křesťanství

Skřivánek, F. /Video-foto-kunc/

Kniha je souborem statí na základní témata křesťanské víry z oblasti věrouky, biblistiky, morálky, liturgie a liturgického roku a duchovního života. Autor nezamýšlel své dílo jako systematickou příručku, ale jako podněty k zamyšlení. Víra je víra, ale je třeba, aby jí...

213,- Kč 250,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku