Nabízíme  Systematická teologie

Teologické kořeny a současná teologie Nové apoštolské reformace

Franc, A. /L. Marek/

Hnutí Nové apoštolské reformace v tomto století doslova otřáslo křesťanstvem zejména euroamerické zóny. Přes tento vliv je hnutí zatím téměř mimo zorný úhel akademické obce a chyběla komplexní kritická teologická reflexe tohoto nepřehlédnutelného fenoménu. Tato...

408,- Kč 480,- Kč

Církev v Evropě, Evropa v církvi: Teologický vhled do dějin Evropy prismatem svobody a revoluce

Skalický, K. /Trinitas/

Nová monografie česko-římského teologa Karla Skalického se pokouší pohlédnout na evropskou historii, zvláště pak na dějiny 20. století v Československu a v zemích za železnou oponou, prizmatem klíčových historických přelomů – revolucí. Kniha si zachovává ráz...

Kněžství v prvních staletích církve II: 4.-5. století

Vopřada, D. /Krystal OP/

Druhý díl antologie patristických textů týkajících se kněžství.

247,- Kč 290,- Kč

O Boží moci III

Akvinský, T. /Krystal OP/

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo sv. Tomáše. Poslední díl překladu De potentia přináší otázky 5 a 6, které se zabývají problematikou bytí a zázraků.

306,- Kč 360,- Kč

O víře. O naději. O lásce

Pieper, J. /Krystal OP/

Má dnes ještě smysl hovořit o víře, o naději, o lásce? Lze ještě pod nánosy nejrůznějších karikatur, banalit a klišé najít pravý význam těchto slov? Josef Pieper, významný německý tomistický filosof 20. století, nás postupně dovádí k poznání, že víra, naděje a...

247,- Kč 290,- Kč

Kněžství v prvních staletích církve I

Vopřada, D. /Krystal OP/

První díl antologie patristických textů týkajících se kněžství (1-3. stol). Kromě obsáhlého úvodu do problematiky zde najdeme podrobně okomentované texty apoštolů, apoštolských otců, apologetů 2. století a křesťanského Východu i Západu ve 3. století.

255,- Kč 300,- Kč

Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě

Akvinský, T. /Krystal OP/

Vzhledem k tomu, že Tomášova základní perspektiva v Teologické sumě je teologická, nikoliv biologická či filosofická, neptá se Tomáš ve svém „traktátu o člověku“ na biologické tělo (tj. na tělesnou substanci) a jeho povahu, ale zaměřuje se v první řadě na duchovní...

111,- Kč 130,- Kč

Dary Ducha svatého v Teologické sumě

Akvinský, T. /Krystal OP/

Jak lze dobře vidět, Tomáš nepostupuje přísně od přirozené etiky k nadpřirozené morální teologii. I když obě perspektivy rozlišuje, tak se u něj v jistém smyslu prolínají. Přirozeně získané ctnosti a nadpřirozeně vlité Boží dary mají sice jiný původ, ale týkají...

111,- Kč 130,- Kč

Maria - Mateřská tvář Nejvyššího

Pospíšil, C. V. /Karmelitánské nakl./

Kniha je snahou o teologické uchopení mariánské úcty. V první části nás autor uvádí do současného stavu mariologie v našich zemích. Druhá část podává to nejdůležitější z biblické teologie na dané téma. Tématem třetí části je bytostné zakořenění Mariina...

237,- Kč 279,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku