Nabízíme  Systematická teologie

Kněžství v prvních staletích církve I

Vopřada, D. /Krystal OP/

První díl antologie patristických textů týkajících se kněžství (1-3. stol). Kromě obsáhlého úvodu do problematiky zde najdeme podrobně okomentované texty apoštolů, apoštolských otců, apologetů 2. století a křesťanského Východu i Západu ve 3. století.

255,- Kč 300,- Kč

Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě

Akvinský, T. /Krystal OP/

Vzhledem k tomu, že Tomášova základní perspektiva v Teologické sumě je teologická, nikoliv biologická či filosofická, neptá se Tomáš ve svém „traktátu o člověku“ na biologické tělo (tj. na tělesnou substanci) a jeho povahu, ale zaměřuje se v první řadě na duchovní...

111,- Kč 130,- Kč

Dary Ducha svatého v Teologické sumě

Akvinský, T. /Krystal OP/

Jak lze dobře vidět, Tomáš nepostupuje přísně od přirozené etiky k nadpřirozené morální teologii. I když obě perspektivy rozlišuje, tak se u něj v jistém smyslu prolínají. Přirozeně získané ctnosti a nadpřirozeně vlité Boží dary mají sice jiný původ, ale týkají...

111,- Kč 130,- Kč

Maria - Mateřská tvář Nejvyššího

Pospíšil, C. V. /Karmelitánské nakl./

Kniha je snahou o teologické uchopení mariánské úcty. V první části nás autor uvádí do současného stavu mariologie v našich zemích. Druhá část podává to nejdůležitější z biblické teologie na dané téma. Tématem třetí části je bytostné zakořenění Mariina...

237,- Kč 279,- Kč

Teologie zvířat

Linzey, A. /Triton/

Jestliže je třeba položit si otázku, jak máme jako lidé vykonávat vládu či Bohem darovanou moc nad mimolidskými tvory, nemusíme hledět dál než k Ježíši jako svému morálnímu vzoru – příkladu moci projevené v bezmoci a síly projevené v soucitu. Jestliže je znakem...

186,- Kč 219,- Kč

Gaudete et exsultate

Papež František /Paulínky/

Ve své třetí apoštolské exhortaci reflektuje papež František všeobecné povolání ke svatosti. Zamýšlí se nad tím, jak můžeme na tuto výzvu odpovědět v dnešním moderním světě. Hlavní myšlenkou exhortace je, že svatost znamená následování Ježíše.

84,- Kč 99,- Kč

Od zpovědi ke svátosti smíření-Kajícnost – cesta k Božímu milosrdenství a usmíření v době papeže Františka

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Křest nám dává nový život, nebere však svobodu. Svoboda člověka je křehká i pro křesťana. Stále v něm bojuje starý člověk. Nepřítel chce v člověku zabít Boží život. Postupuje u každého svými zbraněmi. Kristus dal církvi nejen křesta, který obmývá...

327,- Kč 385,- Kč

Manželství a rodina – cesta k plnosti lásky

Ambros, P. /Refugium Velehrad-Roma/

Kniha se zaobírá otázkami, které s optimismem a realismem zároveň klade v učení o manželství a rodině papež František. Amoris laetitia obsahuje mnohé zkušenosti, návody i doporučení. Předkládaná kniha je doplněna aspekty, které nabízí církev v případě manželské...

221,- Kč 260,- Kč

Impulzy papeže Františka

Lexmaulová, A. ed. /Refugium Velehrad-Roma/

Mezi mnoha jinými objevy se může čtenář této knihy podrobněji dotknout toho, jak novost učení papeže Františka je osvěžující a duchovně plodná. Seznámí se s tím, jak se prohlubuje přijetí Druhého vatikánského koncilu v životě a poslání církve. Je ještě krátká...

238,- Kč 280,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku