Nabízíme  Systematická teologie

Učednice každodennosti: Perspektivy katolické spirituality žen v současném světě

Mašek, V. /ed./

Současné úvahy o ženách se často zmítají mezi dvěma extrémy: pohodlným upevňováním tradičních genderových stereotypů (někdy zdůvodňovaných pseudonáboženskými argumenty) a křečovitým potvrzováním osobní nezávislosti žen na úkor čehokoliv, co jim může být...

212,- Kč 249,- Kč

Přímluva za křesťany

Athénagorás z Athén /Pavel Mervart/

Kniha zpřístupňuje českému čtenáři text Athénagorovy Přímluvy za křesťany, která přestavuje raný křesťanský apologetický spis, který dosud nebyl do češtiny přeložen, spolu s výsledky současného bádání o Athénagorovi a jeho myšlení. Překlad Přímluvy za...

305,- Kč 359,- Kč

Doteky křesťanského Východu v protestantské teologii 20. století: Schlink, Pelikan, Torrance, Mannermaa, Moltmann

Svatoň, R. /Pavel Mervart/

Kniha si klade za cíl seznámit čtenáře s cestami, po kterých se protestantská teologie druhé poloviny minulého století přibližovala k tématu křesťanského Východu. Autor tak činí na příkladech pětice vybraných teologů luterské i reformované tradice, kterými jsou Edmund...

220,- Kč 259,- Kč

Vyprávění o svátostech

Altrichter, M. /Refugium Velehrad-Roma/

Text o jednotlivých svátostech církve nabízí podněty k duchovnímu životu. Opírá se o předchozí zkušenost klasiků spirituální teologie. Jde o praktické uchopení tématu.

94,- Kč 110,- Kč

Náboženské otázky současnosti

Besancon, A. /Barrister & Principal/

„Všude zaznamenáváme vzestup zájmu o náboženství. Jednoznačně to platí o judaismu a islámu, které se ve Francii stále více prosazují. Křesťanství bylo podle konkordátu podepsaného Napoleonem Bonapartem „náboženstvím většiny Francouzů“. Při pohledu zvenčí se...

297,- Kč 349,- Kč

Počátky ariánského sporu

Dudzík, P. /Oikoymenh/

Kniha zpřístupňuje českému čtenáři teologické prameny k počátkům ariánského sporu před koncilem v Nikaii (325), tj. texty „hereziarchy“ Areia z Alexandrie, jeho oponenta biskupa Alexandra z Alexandrie a Areiových zastánců, zvláště biskupů Eusebia z Nikomédeie a Eusebia...

296,- Kč 348,- Kč

Otče náš

Řehoř z Nyssy /Oikoymenh/

V homiletickém spisu Otče náš se kappadocký teolog snaží v pěti kázáních vyložit jednu z nejstarších křesťanských modliteb, kterou podle Matoušova evangelia předal během horského kázání svým učedníkům sám Ježíš. Vedle důrazu na nutnost modlitby se Řehoř...

160,- Kč 188,- Kč

Vyznání, I–IX

Aurelius Augustinus /Oikoymenh/

AURELIUS AUGUSTINUS (354–430) Jeden nejvýznamnějších latinských církevních otců a biskup v severoafrickém městě Hippo Regius, jenž významným způsobem ovlivnil směřování západního křesťanského myšlení. Původně působil jako učitel rétoriky a manichejský auditor,...

500,- Kč 588,- Kč

I řekl bůh: Trinitární teologie stvoření

Pospíšil, C. V. /Karolinum/

Monografie I řekl Bůh zaceluje velkou mezeru v díle českých teologů, protože opravdu současná, původní, kompletní teologie stvoření v našem jazyce po mnoho desetiletí nebyla k dispozici. Důsledné promýšlení všech témat klasického pojednání o stvoření a také řady...

349,- Kč 410,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku