Nabízíme  Církevní dějiny

Sněm české katolické církve/ Obnova synodality

Miloš Raban /Vyšehrad/

Příprava reprezentativního shromáždění české katolické církve. Autor, tajemník připravovaného synodu katolické církve, podává naší veřejnosti první důkladnou informaci, jak o připravovaném programu této ojedinělé akce, tak o historii synodů katolické církve u nás...

10,- Kč 49,- Kč

Zrození republikánského křesťanství

Plongeron, B. /CDK/

Portrét francouzského historika, který se zabývá moderními dechristianizačními tendencemi od Francouzské revoluce, církevními osobnostmi 18. století, jansenismem a svobodným zednářstvím. Publikace obsahuje několik klíčových Plongeronových textů, úvodní studii o autorovi...

84,- Kč 99,- Kč

Stalo se ve Vatikánu

Anonymus /Karmelitánské nakl./

Kniha zachycuje drobné události, v nichž figurují papežové nebo jejich nejbližší spolupracovníci. V chodbách prastarých vatikánských paláců vystupují postavy papežů ze své oficiální majestátnosti, dostávají lidskou tvář a představují se nám jako lidé s...

84,- Kč 99,- Kč

Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639

Bobková, L. /Scriptorium/

Edice historických soupisů, které jsou uloženy v Saském archivu v Drážďanech.

220,- Kč 259,- Kč

Basil Veliký a jeho doba

Novotný, J. /Refugium Velehrad-Roma/

Studie jezuity Novotného prezentuje svatého Basila jako přesvědčivého kazatele a apoštola církevní jednoty - snažil se smířit Západ s Východem. Tázal se: „Co je vlastní křesťanu? Víra, jež jedná skrze lásku. Co je vlastností víry? Přesvědčení o pravdivosti Božích...

144,- Kč 169,- Kč

Autorita a posvátné - Aspekty christianizace římského světa

Brown, P. /Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)/

První překlad historické práce učence, který působí na Princeton University ve Spojených státech a patří k nejznámějším znalcům svatého Augustina a dějin antického křesťanství. V knize se představí českým čtenářům jako znalec změn, jimiž prošla antická...

Revoluce a církev

Maier, H. /CDK/

Kniha jednoho z nejvýznamnějších politologů a historiků, autora, který působí na mnichovské univerzitě a je znám svými pronikavými studiemi o církvi a společnosti v moderní době. Publikace osvětluje dějiny 19. století, především vztah Francouzské revoluce a jejích...

187,- Kč 220,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku