Nabízíme  Církevní dějiny

Petr Chelčický: Spisy z Kapitulního sborníku

Boubín, J. ed. /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

Rukopis knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze D 82 je patrně nejcennějším a nejreprezentativnějším dodnes zachovaným rukopisným souborem spisů jednoho z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů, Petra Chelčického (* kolem 1380 – + před 1460). Mimo...

527,- Kč 620,- Kč

Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries)

kol. autorů /Historický ústav AV ČR, v.v.i./

Monografie vydaná Historickým ústavem AV ČR ve spolupráci s Universität Stuttgart je věnována problematice náboženského násilí, k němuž docházelo během 15. – 18. století jak v českých zemích, tak také šířeji ve středoevropském prostoru. Obsahuje celkem 21 studií...

255,- Kč 300,- Kč

České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách

Buben, M. /Libri/

Řád maltézských rytířů (Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě) v Čechách působí od 12. století. Jeho historie je tedy dlouhá a bohatá a Milan Buben ji v knize mapuje včetně detailních informací o středověkých sídlech řádu...

247,- Kč 290,- Kč

Konkláve: Tajemství papežské volby

Wolf, H. /Prostor/

Volbu papeže, Kristova zástupce a následovníka apoštola Petra na jeho stolci, provázely v dějinách mnohé problémy. Jak zajistit, aby se na tento akt volitelé v klidu soustředili, jednali podle nejlepšího svědomí, pokud možno bez průtahů, aby se nerozutekli, kde je to pravé...

252,- Kč 297,- Kč

The Bohemian Reformation and Religious Practice 11

kol. autorů /Filosofia/

Publikace, na níž se podíleli odborníci aktuálně působící v Evropě, Americe i Asii, je rozčleněna do čtyř tematických bloků. První se věnuje Janu Husovi („The Person and Work of Jan Hus“), druhý se zabývá problematikou násilí a inkvizicí („Hussite Revolution and...

169,- Kč 199,- Kč

Bludiště pravé víry: Sektáři, kacíři a reformátoři ve středověkých Čechách

Patschovsky, A. /Argo/

Soubor studií předního německého medievisty je věnován problematice pozdně středověké hereze, kacířství a husitské revoluce ve středověkých Čechách. Autor v nich rozkrývá proměnu pohledů středověkých teologů na herezi od konce 13. století. Zároveň si ale všímá...

253,- Kč 298,- Kč

Církevní dějiny – novověk

Drška, V.; Suchánek, D. /Grada/

Druhý díl Církevních dějin, který navazuje na předchozí zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím sahajícím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Autoři předkládají komplexní syntézu...

509,- Kč 599,- Kč

Dějiny cisterckého řádu v Čechách (1142 - 1420): Svazek III-Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech

Charvátová, K. /Karolinum/

Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech představují doplněné a rozšířené vydání třetího dílu souboru Dějin cisterckého řádu v Čechách (1142–1420), který původně vyšel v roce 2009. Oproti prvnímu vydání byl tento svazek doplněn o výsledky dalšího studia...

340,- Kč 400,- Kč

Nerovný boj o víru: Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný (1600-1665)

Kadeřábek, J. /Karolinum/

Kniha „Nerovný boj o víru. Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný“ se zabývá proměnou identity slánských měšťanů v 17. století. Vypráví o postupné ztrátě hodnot, vlastní minulosti, paměti, léta budovaných sociálních vazeb a především vyznání, které museli...

315,- Kč 370,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku