Nabízíme  Církevní dějiny

Křižná studánka

Doležal, M. /Nezávislý podmelechovský spolek/

Příběhy léčivého místa v nitru Vysočiny (s kázáním P. Josefa Toufara). Jsou v českých zemích mnohá slavnější i starší poutní místa. Poutní místo Křižná studánka u Horní Paseky na Vysočině s kaplí Nejsvětější Trojice, pramenem léčivé vody a prastarými...

136,- Kč 160,- Kč

Podoby eklesiologie v českém reformním hnutí

Rokyta, J. /CČSH/

Publikace přibližuje proměnu církve v čase počátku české reformace. Vymezuje se do druhé poloviny 15. století, a to v tématech Matěj z Janova, Jan Hus, Jakoubek ze Stříbra, Chápání apoštolů a prvotní církve, Postoj českého reformního hnutí k nápravě církve skrze...

280,- Kč 329,- Kč

Jak katolická církev budovala západní civilizaci

Woods, T. E. /Res Claritatis/

Cílem autora, britského konzervativního historika, není nabídnout čtenáři dnes tak obvyklý zjednodušující obraz působení katolické církve v dějinách, který se dosud traduje v některých učebnicích a médiích. Woods před čtenářem odhaluje plastický a v mnohém...

153,- Kč 180,- Kč

Historie pravdivá Jana Augusty a Jakuba Bílka

Čejka, M. ed. /Susa/

Text Historie pochází z roku 1579 a je dochován asi ve čtyřech opisech, z nichž je pro edici relevantní vlastně jen jeden, a to rukopis z Cerroniho sbírky v Brně; je zřejmě nejstarší a byl pořízen anonymním bratrským opisovačem roku 1625. Dílo je nedocenitelným dokladem...

238,- Kč 280,- Kč

Český obrozenec překládá Písmo: Překladatelské dílo Františka Novotného z Luže

Bartoň, J. /Scriptorium/

V roce 2018 uběhlo 250 let od narození pozapomenutého českého obrozence Františka Novotného z Luže (1768–1826), činorodého kněze, historika a filologa, který spolupracoval s předními osobnostmi českého národního obrození, včetně J. Dobrovského a J. Jungmanna. Cílem této...

131,- Kč 154,- Kč

Poražení: Světová válka byla jen jedna

Doležalová, M. ed. /Ústav pro studium totalitních režimů/

Po zařazení agendy lidských práv do Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě nikdo nepředpokládal, že právě toto bude jedním z podstatných impulzů k rozkladu sovětského impéria. Vzniklo Helsinské hnutí, opoziční aktivisté se sdružovali s cílem...

349,- Kč 410,- Kč

Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století

Jirásko, F. /Nakladatelství Bor/

Tato kniha zachycuje úsek z dějin Slezska, země, s níž nás po staletí pojilo množství různých vazeb. Původně tvořilo součást polského království, ale od dob krále Václava II. bylo postupně připoutáváno k zemím Koruny České. Ve Václavově úsilí pokračoval manžel...

139,- Kč 163,- Kč

Poprava tří mládenců: Odpustkové bouře v Praze

Soukup, P. /Havran/

V nové knize edice Dny, které tvořily české dějiny autor živě a barvitě líčí událost, která je obecně známá především z Vávrova filmu Jan Hus, totiž zatčení a popravu tří mladíků, kteří se „provinili“ vyrušováním při kázání v kostele. Celá událost je...

168,- Kč 198,- Kč

Nebezpečný kardinál-Život Josefa kardinála Berana a jeho slavný návrat do vlasti

Vodičková, S. /Katolický týdeník/

V pátek 19. dubna 2018 se uskutečnila ve Vatikánské bazilice translace ostatků arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana (29. 12. 1888 – 17. 5. 1969). V následujících dnech se naplnila jeho poslední vůle a rakev s ostatky byla uložena do sarkofágu v...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku