Nabízíme  Spiritualita

Neobyčejný román o Ježíšovi

Mercier, J. /Karmelitánské nakl./

Kdo byl a jaké vztahy navazoval s lidmi Ježíš – člověk a zároveň Bůh vtělený do lidských dějin? V knížce Jeana Merciera nám před očima ožívá biblický svět, v němž si lidé kladou úplně stejné otázky jako my dnes. Ježíš se živě zajímal o muže a ženy,...

169,- Kč 199,- Kč

Longinovo kopí (2. vydání)

Wohl, L. de /Karmelitánské nakl./

Román sahající od života v palácích Římské říše až po neklidné Judsko, kde střet lásky a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým ukřižováním. Je to příběh nejdramatičtější popravy na světě, přičemž hlavní postavou je tentokrát jeden z...

339,- Kč 399,- Kč

Bůh má sex rád: Upřímný rozhovor o touze a svatosti

Allender, D. B.; Longman III, T. /Triton/

Stanovisko církve k otázkám spojeným se sexem bylo v dějinách vždy jednoznačné: veškeré sexuální aktivity mimo manželství jsou hříšné. A tak své boje v této oblasti skrýváme. Předstíráme, že jsme nad takové tužby povznesení, anebo se ztotožňujeme s myšlením,...

195,- Kč 229,- Kč

Odevzdanost do Boží prozřetelnosti

Caussade, J.-P. de /Refugium Velehrad-Roma/

Klasické dílo osmnáctého století se stalo "učebnicí" mnoha světců (Terezie z Lisieux). Termín "milost přítomného okamžiku" vyjadřuje moudré uspořádání stálého napětí mezi aktivitou a pasivitou v hledání Boží vůle.

111,- Kč 130,- Kč

Průvodce duchovním životem

Surin, J.-J. /Refugium Velehrad-Roma/

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské...

187,- Kč 220,- Kč

Nová semena kontemplace - brožovaná

Merton, T. /Barrister & Principal/

Nová semena kontemplace jsou jednou z nejčtenějších a nejoblíbenějších knih Thomase Mertona. Křesťané i nekřesťané chválí Mertona jako pozoruhodného pokračovatele meditativní tradice sv. Jana od Kříže, Oblaku nevědomí a středověkých mystiků, ve Spojených státech se...

229,- Kč 269,- Kč

Sloužím Tajnému ohni: Duchovní zdroje literární tvorby J. R. R. Tolkiena

Hošek, P. /CDK/

Tato kniha je věnována osobnosti a dílu britského spisovatele J. R. R. Tolkiena. Autor vychází z nástinu jeho pohnuté životní pouti a seznamuje čtenáře s klíčovými vlivy a okolnostmi, které Tolkienovo dílo utvářely. Podrobně si všímá Tolkienových názorů na povahu...

168,- Kč 198,- Kč

Meditace

Čep, J. /CDK/

Eseje Jana Čepa, které jsou editovány v této knize, jsou jedním z badatelských objevů Jana Zatloukala, který se ve francouzských archivech pokoušel dohledat prameny k Čepovu exilovému období. Tento katolický spisovatel patří k nejvýznamnějším českým meziválečným...

382,- Kč 449,- Kč

Malý kompas víry

Kašparů, M. /Cesta/

Osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každodenním prožívání víry.

101,- Kč 119,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku