upozornění
Kompletní výpis produktů byl vzhledem k velkému počtu položek omezen na 200 záznamů

Nabízíme  Spiritualita

Pohyby duše

Pechanec, P. /Královéhradecká diecéze Církve českoslov. husitské/

Publikace je zamýšlena jako podpůrný text pro devět meditací. Biblické postavy zde naskýtají obraz a přiblížení devíti enneagramových zrcadel. Kniha může být čtena „běžným způsobem“, ale může být také spjata s ignaciánským rozjímáním nad Písmem, které je v...

144,- Kč 169,- Kč

Velký pátek číhošťského faráře P. Josefa Toufara: křížová cesta

Doležal, M. /Nezávislý podmelechovský spolek/

Dalším kamínkem do toufarovské mozaiky, kterou trpělivě a pečlivě skládá spisovatel Miloš Doležal, je jeho text čtrnácti zastavení křížové cesty. Čtrnáct obrazů, čtrnáct pozastavených situací na životní cestě i v trýznivém životním finále číhošťského...

153,- Kč 180,- Kč

Z hloubi srdce

Ratzinger, J.; Sahar, R. /Hesperion/

Kněžství dnes prožívá temné časy. Mnozí kněží, zranění odhalením tolika skandálů, vykolejení neustálým zpochybňováním zasvěceného celibátu, jsou v pokušení se vzdát, všechno opustit. Kristus se nás ptá: „I vy chcete odejít?“ (Jan 6,67). Ve spojení s...

127,- Kč 149,- Kč

Česká poutnice v Japonsku: na hoře Kója a v buddhistických klášterech ostrova Šikoku

Bímová, A. /Susa/

Autorka v roce 2012 putovala portugalskou cestou do Santiaga de Compostela a vydala o tom knížku. O rok později se vydala se synem do Japonska okusit jinou kulturu a jinou spiritualitu na poutní cestě po klášterech ostrova Šikoku. Vytěžila z toho knížku "Matka a syn poutníky v...

119,- Kč 140,- Kč

Svatý sex

Hirsch, D. /Biblion/

O čem dnešní společnost mluví, píše, vášnivě diskutuje a točí filmy? O sexu a sexualitě. O čem církev zarytě mlčí? O sexu a sexualitě. Pokud ale člověka stvořil Bůh, je také autorem sexu! A pokud je člověk Božím obrazem, pak lidská sexualita, stejně jako...

254,- Kč 299,- Kč

Sedm Kristových slov na kříži

Journet, Ch. /Krystal OP/

Meditace kardinála Journeta o posledních Ježíšových slovech na kříži. Přivádí nás do tajemství vykoupení, centra a základu celého křesťanství. Nejvyšší projev nekonečné lásky k Bohu dává smysl osobní existenci křesťana i křesťanské vizi dějin.

174,- Kč 205,- Kč

Vůně prázdného pokoje

Pinknerová, H. /Karmelitánské nakl./

Známá autorka se zamýšlí nad tím, jak trávit volný čas – chvíle, kdy „nemusíme nic a můžeme všechno“. Co a kdy podnikneme? Co a jak zláká naši pozornost? A máme si dělat výčitky, když úplně vypneme, abychom si vyčistili hlavu? Objevit nepospíchání je v mnoha...

169,- Kč 199,- Kč

Božská Sláva Ukřižovaného-Hymnus Filipanům 2,6-11

Pospíšil, C. V. /Karmelitánské nakl./

Hymnus z listu Filipanům (Flp 2,6–11) je dobře známý čtenářům Nového zákona i těm, kdo se modlí breviář a účastní se liturgie. Krásná a hutná výpověď o tom, kdo je Boží Syn, nás přivádí k jádru opravdu křesťanského života. Jakou mentalitu má podle autora...

152,- Kč 179,- Kč

Pomazáni olejem radosti-Promluvy při mších se svěcením olejů

Papež František /Karmelitánské nakl./

Sedm promluv papeže Františka při mších se svěcením olejů, pronesených v Římě. „Missa chrismatis je slavnostním okamžikem v životě místní církve. Biskup při ní na Zelený čtvrtek za účasti věřících žehná oleje katechumenů a nemocných a světí křižmo....

110,- Kč 129,- Kč

Neobyčejný román o Ježíšovi

Mercier, J. /Karmelitánské nakl./

Kdo byl a jaké vztahy navazoval s lidmi Ježíš – člověk a zároveň Bůh vtělený do lidských dějin? V knížce Jeana Merciera nám před očima ožívá biblický svět, v němž si lidé kladou úplně stejné otázky jako my dnes. Ježíš se živě zajímal o muže a ženy,...

169,- Kč 199,- Kč

Longinovo kopí (2. vydání)

Wohl, L. de /Karmelitánské nakl./

Román sahající od života v palácích Římské říše až po neklidné Judsko, kde střet lásky a zrady, pomsty a výkupného sebedarování vrcholí Kristovým ukřižováním. Je to příběh nejdramatičtější popravy na světě, přičemž hlavní postavou je tentokrát jeden z...

339,- Kč 399,- Kč

Bůh má sex rád: Upřímný rozhovor o touze a svatosti

Allender, D. B.; Longman III, T. /Triton/

Stanovisko církve k otázkám spojeným se sexem bylo v dějinách vždy jednoznačné: veškeré sexuální aktivity mimo manželství jsou hříšné. A tak své boje v této oblasti skrýváme. Předstíráme, že jsme nad takové tužby povznesení, anebo se ztotožňujeme s myšlením,...

195,- Kč 229,- Kč

Odevzdanost do Boží prozřetelnosti

Caussade, J.-P. de /Refugium Velehrad-Roma/

Klasické dílo osmnáctého století se stalo "učebnicí" mnoha světců (Terezie z Lisieux). Termín "milost přítomného okamžiku" vyjadřuje moudré uspořádání stálého napětí mezi aktivitou a pasivitou v hledání Boží vůle.

111,- Kč 130,- Kč

Průvodce duchovním životem

Surin, J.-J. /Refugium Velehrad-Roma/

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské...

187,- Kč 220,- Kč

Nová semena kontemplace - brožovaná

Merton, T. /Barrister & Principal/

Nová semena kontemplace jsou jednou z nejčtenějších a nejoblíbenějších knih Thomase Mertona. Křesťané i nekřesťané chválí Mertona jako pozoruhodného pokračovatele meditativní tradice sv. Jana od Kříže, Oblaku nevědomí a středověkých mystiků, ve Spojených státech se...

229,- Kč 269,- Kč

Sloužím Tajnému ohni: Duchovní zdroje literární tvorby J. R. R. Tolkiena

Hošek, P. /CDK/

Tato kniha je věnována osobnosti a dílu britského spisovatele J. R. R. Tolkiena. Autor vychází z nástinu jeho pohnuté životní pouti a seznamuje čtenáře s klíčovými vlivy a okolnostmi, které Tolkienovo dílo utvářely. Podrobně si všímá Tolkienových názorů na povahu...

168,- Kč 198,- Kč

Meditace

Čep, J. /CDK/

Eseje Jana Čepa, které jsou editovány v této knize, jsou jedním z badatelských objevů Jana Zatloukala, který se ve francouzských archivech pokoušel dohledat prameny k Čepovu exilovému období. Tento katolický spisovatel patří k nejvýznamnějším českým meziválečným...

382,- Kč 449,- Kč

Malý kompas víry

Kašparů, M. /Cesta/

Osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každodenním prožívání víry.

101,- Kč 119,- Kč

Deset kroků k radosti

Kašparů, M. /Cesta/

Byli jsme povoláni k životu a součástí jeho dobré kvality je také pocit radosti a štěstí. Absolutně šťastný ovšem není nikdo na světě. Ani perský šách, ani naftový magnát z Kuvajtu. Bažení po dokonalém štěstí je klamné, a někdy může vést naopak k pocitu...

76,- Kč 89,- Kč

Sedm posledních slov-Bůh, který nám rozumí

Martin, J. /Cesta/

Útlá publikace jezuity Jamese Martina, známého u nás mimo jiné díky jeho knize „Jezuitský návod (téměř) na všechno“, se soustředí na sedm výroků, které podle evangelií pronesl Kristus na kříži: od „Žízním“ přes „To je tvá matka“ a „Proč jsi mě...

101,- Kč 119,- Kč

Otázky křehké Michaely

Kantor, J. /Návrat domů/

Na rohu ulice v malé křesťanské prodejně svítí opět výloha do širokého okolí zimní noci. Kolik příběhů ještě ovlivní? To nikdo nevíme. Můžeme ale doufat. Nutno dodat, že to není příběh, který by chtěl účelově využít dvě postavy k propagaci teologických...

135,- Kč 159,- Kč

Posvátný dotyk

Bujna, L. / Institut Plzeňské diecéze CČSH/

Husitský farář Lukáš Bujna svými texty zve nejen na místa, kde se potkává s lidmi, ať už je to jeho farnost, domov pro seniory nebo kdekoli jinde, ale také do svého nitra, kde se ve stálém dialogu s Bohem, lidmi a přírodou jeho služba rodí. Zavede čtenáře do Svaté země i...

152,- Kč 179,- Kč

S Marií na poušti

Štoidl, F. /Institut Plzeňské diecéze CČSH/

V knize duchovních úvah Filipa Štojdla se prolínají myšlenky (někdy propastně strmé a jindy odlehčeně levitující) s drsnými zkušenostmi všedních dní a vytvářejí pozoruhodnou mozaiku. I ten, kdo autora osobně nezná, může se vciťovat do osobnosti tohoto husitského...

152,- Kč 179,- Kč

Poutník

Konfršt, J. /Jan Konfršt/

Netradiční pohled na životní příběh Ježíše Krista. Jan se při jedné ze svých toulek horami nečekaně setká s mužem, který na něj vlastně čeká, aby mu splnil jeho odvěký sen - dozvědět se o Ježíši víc, než je psáno. Během jedné jediné noci mu tajemný cizinec...

332,- Kč 390,- Kč

Vzdej se!: a žij podle Boží vůle

Richards, L. /Portál/

Americký katolický kněz, autor úspěšné knihy Buď mužem!, zaujme svérázným stylem psaní o duchovních tématech. V něm dominuje strhující síla jeho zanícení, chlapská ráznost, kategoričnost, a přitom velká upřímnost a autenticita. Hlavním tématem knihy je rozhodnutí...

271,- Kč 319,- Kč

Odpuštění

Gilbert, G. /Portál/

Gilbert skrze svou bohatou zkušenost s lidmi z okraje společnosti, zločinci či vězni nijak nebagatelizuje zlo a příkoří, která se lidem dějí. Přesto potvrzuje, že jen cesta odpuštění vede k vnitřní vyrovnanosti, pokoji a radosti. Právě křesťané jsou pro něj ti, kteří...

135,- Kč 159,- Kč

Bůh nefunguje

Frings, T. /Portál/

Thomas Frings v roce 2016 opustil svou farnost a odešel do kláštera. Byl frustrovaný z toho, jak církev tápe ve svém poslání působit v moderním světě. Ve své knize odpovídá na otázky, PROČ věří, ČEMU věří, JAK věří. Bůh pro něj není nějaký automat na lidské...

254,- Kč 299,- Kč

Křesťan v horkém křesle

Carswell, R. /Návrat domů/

Odpovědi na těžké otázky ohledně Boha, Bible a křesťanství   Kdybyste mohli vzít nějakého křesťana, posadit ho pěkně do křesla (nebo na židli) a zasypat jej těmi nejzáludnějšími otázkami ohledně Boha, Bible a jeho víry – které by to byly? Zeptali byste se...

145,- Kč 170,- Kč

Dobrá zpráva, na kterou jsme téměř zapomněli

DeYoung, K. /Návrat domů/

Možná to zní zvláštně, ale křesťané potřebují evangelium stejně jako nevěřící. Potřebujeme ho, aby nás ochránilo před tím, že budeme ve svém každodenním vztahu s Bohem klást důraz na výkon. Potřebujeme ho, aby nám připomínalo, že jsme stále ještě hříšníky,...

220,- Kč 259,- Kč

Ježíš - vnitřní učitel

Freeman, L. /Vyšehrad/

Kdo je Ježíš? Tato prostá, nadčasová otázka zní napříč staletími. Také odpověď na ni je prostá, leč nikoli snadná. Pokud se rozhodneme této Ježíšově otázce naslouchat a odpovědět na ni, změní náš způsob života, myšlení a cítění. Vede nás totiž k poznání...

254,- Kč 299,- Kč

Vážně?!-Vzkazy pro mé jednadvacetileté Já

Beeman, B. /Mlýn/

Kazatel, přezdívaný pastor Bob, který se kromě kázání evangelia věnuje křesťanské metalové hudbě, nabízí v této knížce důležité životní postřehy a úvahy formou vzkazů (literárním adresátem je on sám, když s hudbou i s kázáním začínal).

169,- Kč 199,- Kč

Světlo v jizbě

Matouš, M. /CČSH/

Světlo v jizbě – vzpomínková knížka Miroslava Matouše, který ve svém souhrnném díle propojuje své životní vzpomínky, myšlenky, básně, pocity. Miroslav Matouš byl za války totálně nasazen, poté se stal farářem Církve československé husitské a v roce 1958 mu byl z...

220,- Kč 259,- Kč

Ušpiněná sláva-Běžte tam, kam vás vedenou vaše nejlepší modlitby

Graig, P. /ROSA Media/

Byli jste stvořeni k tomu, abyste chodili s živým Bohem a rozmlouvali s ním. Modlitba je tím nejpřirozenějším, nejmocnějším a nejuniverzálnějším projevem křesťanské víry. Proč je někdy tak obtížné se modlit? Pete Greig navazuje na dobrodružství zachycená v...

305,- Kč 359,- Kč

Hlas, který vyrušuje

Kuffa, M. /Flétna/

Na jaře 2019 pozvali organizátoři bratislavských Hanusových dní žákovského faráře P. Mariána Kuffu, aby lidem v Bratislavě a celému Slovensku vysvětlil, jestli se „zbláznil“, když si dovolil v prezidentských volbách nepodpořit ani Františka Mikloška, ani budoucí...

106,- Kč 125,- Kč

Byl jednou jeden svatý král: Příběh sv. Ludvíka

Rösner, L. /Leschinger Martin - Flétna/

Románově zpracovaný životopis francouzského krále Ludvíka IX. nás zavádí do 13. století. Ožívají před námi skutečné historické postavy, především hlavní hrdina, jenž se postupem času mění z nesmělého mladíka v rozhodného muže, neohroženého rytíře a v...

217,- Kč 255,- Kč

Ztracený pastýř: Kam papež František vede své stádo

Lawler, P. F. /Kartuziánské nakl./

Lawlerova kniha je vyprovokována obtíží, kterou bolestně pociťuje řada lidí: papež František se pro ně stal obtížně srozumitelným. V úvodu knihy autor říká, že z počátku papeži velmi fandil a radoval se z něj. Postupně ale problémy narůstaly a knihu vlastně napsal...

195,- Kč 229,- Kč

Pozvání k lásce: Cesta křesťanské kontemplace

Keating, T. /Alpha Book/

Tato kniha je výsledkem úsilí o nové pojetí křesťanské duchovní cesty, které by bylo blízké soudobým následovníkům Krista. Během prvních šestnácti století církevní historie byla kontemplativní modlitba uznávaným cílem křesťanské spirituality kněží i laiků. Po...

245,- Kč 288,- Kč

Daruj mi dar plačícího boha

Sölle, D, /Biblion/

Poezie Dorothee Sölle vychází z křesťanské spirituality, čerpá z Bible a má osobní mystickou hloubku, zároveň je však překvapivě sdílná a srozumitelná i pro čtenáře mimo její duchovní tradici. Sölle ve svých básních reflektuje konkrétní životní situace, mezilidské...

187,- Kč 220,- Kč

Podstata křesťanství-Proč víra v Boha dává smysl

Wright, N. T. /Biblion/

Proč toužíme po spravedlnosti? Proč hledáme duchovní rozměr života? Proč nás přitahuje krása? Proč se trápíme ve vztazích? Jak dát svět znovu do pořádku? Podle N. T. Wrighta jsou tyto odvěké otázky ozvěnou hlasu, který tušíme jen mlhavě, ale bytostně toužíme jej...

229,- Kč 269,- Kč

Vavřín víry: Neobvyklé vítězství

Rejchrt, P. /Stefanos/

V devíti teologických rozjímáních nad křesťanskou vírou v dnešním světě rozvíjí autor v různých souvislostech na pozadí současných poměrů několik biblických motivů, především novozákonních, kterými se opakovaně zabýval v několika příležitostných kázáních z...

109,- Kč 128,- Kč

Krajina na pomezí-Hledání Boha v dobách těžkých změn

Manion, J. /Postilla/

Život je plný období těžkých změn, kterým bychom se raději vyhnuli. Naše reakce na tuto „krajinu na pomezí“ určuje, zda naše cesta pouští bude mít zničující vliv na naši duši, nebo povede k hlubokému a trvalému růstu. V knize Krajina na pomezí používá Jeff...

212,- Kč 249,- Kč

Důvěřovat Boží milosti-Jednoduché kroky, které uvolní Boží milost ve tvém životě

Prince, D. /Postilla/

iha, která původně vyšla pod názvem „Milost poddání se“, přináší několik jednoduchých kroků, jak ve svých životech uvolnit Boží milost. Bůh hojně oplácí, když se mu poddáváme. Pouze tehdy když se poddáme, nacházíme život. Zemřít sám sobě je jedinou cestou...

72,- Kč 85,- Kč

Rok plný štěstí: Pozitivní myšlenky pro každý den

Grün, A. /Pragma/

Najděte ve svém životě konečně klid, každý den se na chvilku usaďte a užívejte si života. Co je pro to nutné? Například přesně tato krásná kniha od Anselma Grüna. Autor pro vás připravil inspirativní myšlenky pro každý den v roce, u kterých se zastavíte a uvědomíte...

254,- Kč 299,- Kč

Křesťanská meditace

Laurence Freeman /Vyšehrad/

Kanadský benediktin Laurence Freeman je známým autorem řady knih o křesťanské meditaci, s níž má bohaté zkušenosti. Spolupodílel se na organizování křesťanského meditačního společenství v Montrealu, roku 1991 založil v Anglii Mezinárodní centrum světového...

127,- Kč 149,- Kč

Monastický pokoj

Merton, T. /Krystal OP/

„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám.“ Kristova slova jsou adresována každému křesťanu. Přesto pořád toužebně vzhlížíme k těm, kteří jako by k němu byli lépe disponováni. Jak je to ve skutečnosti s mnišským pokojem? Liší se podstatně od toho, který...

Proč chodit do kostela?: Drama eucharistie

Radcliffe, T. /Krystal OP/

„Tato kniha není komentářem eucharistické liturgie. Ani to není striktně řečeno teologie eucharistie, jako kdyby člověk byl zastáncem např. určité teologie manželství nebo křtu. Je to spíše velmi nedokonalé zkoumání toho, jak se eucharistie týká všeho. Všechny naše...

255,- Kč 300,- Kč

Christus vivit - Kristus žije-Posynodní apoštolská exhortace k mladým lidem i k celému Božímu lidu

Papež František /Karmelitánské nakl./

Posynodní apoštolská exhortace mládeži a celému Božímu lidu. Dopis papeže Františka je určen především mladým lidem. Připomíná jim základní pravdy víry a současně je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v osobním povolání. František se nechal inspirovat...

84,- Kč 99,- Kč

3 x Marie Svatošová-O naději – Bůh mezi hrnci – Náhody a náhodičky

Svatošová, M. /Karmelitánské nakl./

Krásné a smysluplné úvahy pro ty, kdo bloudí, pro ty, kdo věří, i pro ty, kdo hledají. V každém okamžiku našeho života autorka odkrývá paprsky věčnosti. Tři knížečky jejích postřehů vycházejí v novém, přehlédnutém a doplněném, vydání.

339,- Kč 399,- Kč

O nesnázích v manželství-Jak je včas rozpoznat a hledat cestu dál

Opatrný, A. /Karmelitánské nakl./

Žádné manželství není procházka růžovým sadem, těžkosti se nevyhnou nikomu. Manželé dělají chybná rozhodnutí, ale ta by neměla vést k jejich definitivnímu rozchodu. Autor během své dlouholeté kněžské služby poznal řadu manželskych párů. Některé zvládly...

152,- Kč 179,- Kč

Křesťanství a okultní praktiky-25 otázek a odpovědí

Kodet, V. /Karmelitánské nakl./

Knížka je praktickou příručkou pro křesťany i další zájemce, kteří se chtějí vyznat v učení, praktikách a pojmech, jako je okultismus, magie, ezoterika, alternativní medicína nebo New Age. Ve vnímání a hodnocení těchto věcí dnes vládne zmatek. Obchod se „zbožím“,...

144,- Kč 169,- Kč

Tvůj křest a biřmování-s promluvami papeže Františka

Tichý, R. /Karmelitánské nakl./

Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Kněz Radek k nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo církevních otců, otázky k zamyšlení a osobní modlitbu. Knížka poslouží všem, kteří byli pokřtěni jako malé děti, těm,...

110,- Kč 129,- Kč

365 dní s Anselmem Grünem

Grün, A. /Karmelitánské nakl./

„Nejcennější na setkání s otci pouště, z kterých čerpá své zkušenosti i Anselm Grün, je to, že nás vedou do hlubin naší vlastní duše.“ Prokop Siostrzonek, kněz, benediktinský mnich, arciopat Břevnovského kláštera Anselm Grün napsal 365 meditací pro naše...

339,- Kč 399,- Kč

Velebí má duše Hospodina-Modleme se s Marií

Brož, J. /Karmelitánské nakl./

Jednou z nejkrásnějších modliteb v Bibli je Magnificat – chvalozpěv „Velebí má duše Hospodina“. Maria jej podle Lukášova podání (Lk 1,46–55) zazpívala před narozením svého syna při návštěvě u své příbuzné Alžběty. Západní církev jej zařadila do...

84,- Kč 99,- Kč

Pane, smiluj se a obnov nás

Brož, J. /Karmelitánské nakl./

Sedm kajících žalmů, z nichž nejznámější jsou žalmy 51 (Miserere) a 130 (De profundis), spojuje téma lítosti nad hříchy a touhy po Božím odpuštění. Modlitba těchto žalmů odvrací člověka od bezmoci a zoufalství. Před Bohem si nemusíme na nic hrát, zamlčovat svou...

84,- Kč 99,- Kč

Milý Jidáši-Dopisy očitým svědkům velikonočního příběhu

Obluk, P. /Karmelitánské nakl./

Co viděli a jak se cítili svědci posledních Ježíšových dnů? A jak jeho příběh prožíváme my? Ať už jdeme vědomě za Ježíšem nebo jen tak procházíme okolo, dveře velikonočního příběhu jsou otevřené…. Autor dopisů je plný radostného úžasu nad tím, jak...

195,- Kč 229,- Kč

O modlitbě-S mnichy z hory Athos

Durel, A. /Karmelitánské nakl./

Hora Athos je přes tisíc let centrem mnišského života a duchovními plícemi řeckého, ruského, balkánského i arabského pravoslavného křesťanství. Je to místo, kde se po staletí pěstuje modlitba srdce, kterou proslavila především Upřímná vyprávění poutníka svému...

127,- Kč 149,- Kč

Křížová cesta pro věřící i nevěřící

Radcliffe, T. /Karmelitánské nakl./

Křížová cesta vyjadřuje působivě jádro křesťanské víry. Vidíme, jak je Ježíš odsouzen na smrt, jak objímá svou matku, jak padá, jak mu Veronika otírá tvář a Šimon Kyrénský pomáhá nést břemeno, jak je ukřižován i pohřben. Kristus na sebe bere úděl každého z...

169,- Kč 199,- Kč

Momentky z mých cest

Vella, E. /Karmelitánské nakl./

Sto příběhů z různých koutů světa ukazuje lidskou tvář a smysl pro humor maltského kněze a známé ho duchovního vůdce Eliase Velly. Čtenáře čeká trochu „jiný Vella“, než jakého znají z přednášek a seminářů. Zábavné i dramatické příběhy a veselé...

229,- Kč 269,- Kč

Manželství: dobrodružství ve dvou-Kniha hrou

Costová, C. /Karmelitánské nakl./

Chystáte se na velké dobrodružství jménem manželství? Jste už nějaký čas spolu a bilancujete? Pak je tu právě pro vás tato kniha! Co vás na vašem partnerovi kdysi okouzlilo? Jaká je vaše oblíbená píseň? Jste do sebe pořád zamilovaní? Co jste se jeden od druhého...

212,- Kč 249,- Kč

Pět klíčů modlitby za osvobození

Lozano, N. /Karmelitánské nakl./

Kniha je cenným příspěvkem k problematice osvobozování od zlých duchů. Neal Lozano zde reflektuje, co se naučil během více než třiceti let modliteb za trpící, kteří potřebovali osvobození. Jeden z jeho hlavních objevů tkví v tom, že lidé napadení ďáblem většinou...

Církev na kolenou-Dynamická modlitba v místním církevním společenství

Jennings, J. /Karmelitánské nakl./

Praktická příručka, jak na modlitební setkání ve farnosti, chce ukázat, že dynamická modlitba představuje v životě farnosti klíčový moment. Nabídnuté modely mohou fungovat v téměř libovolném počtu účastníků a hodí se pro nejrůznější typy setkání, která ve...

127,- Kč 149,- Kč

Díkuvzdání: Dvě promluvy v katedrále svatovítské

Kniha čtenáře přenáší do roku 1945, do období, které poskytlo možnost krátkého povzbuzení a nadechnutí po prožitých válečných hrůzách… a před zatím netušeným obdobím útlaku církve po roce 1948. Kázání biskupa Lebedy na svátek sv. Václava 28. září 1945...

67,- Kč 79,- Kč

Proč máme strach ze smrti?: Jak zvládnout její příchod

Sieberová, J. /Triton/

Když člověk ztratí lidské opory, v duši se objeví touha a otázka, zda život pokračuje dál. Nejen vesmír má své zákony, i v lidském nitru jsou zákony, které nám ukazují touhu po životě, který smrtí nekončí. Tato touha je vlastní každému lidskému srdci. Potřebujeme...

101,- Kč 119,- Kč

Nepohodlný Ježíš

Reiser, M. /Triton/

Mnohé Ježíšovy požadavky se nám dnes zdají velmi náročné – např. jeho přikázání lásky k nepřátelům a požadavek chudoby. Zasadíme-li však tyto nároky a Ježíšův suverénní způsob učení, jeho zázraky a jeho hlásání soudu do historického dobového kontextu,...

203,- Kč 239,- Kč

Kořeny teosofického myšlení. Poetická metafyzika Jakuba Böhma

Žemla, M. /Malvern/

Kniha je zamyšlením nad dílem pozoruhodného a mimořádně vlivného teosofa a mystika Jakuba Böhma (1575–1624). Nesnaží se shrnout jeho učení, ale spíš poukázat v širokém záběru na myšlenkové cesty, které jsou skrytě přítomny v jeho slavném pojmu Ungrund –...

211,- Kč 248,- Kč

Za prožitkem Velikonoc: Úvahy a meditace

Funk, K. /Malvern/

Co se stalo před více než dvěma tisíciletími na pahorku Golgoty? Co je skrytým základem Velikonoc? Jaký je jejich základ ve slovanských či keltských tradicích? Na tyto a další otázky hledá odpověď nová knížka Karla Funka, kterou doplňují meditační úvahy a modliby...

204,- Kč 240,- Kč

O třech principech a světech v člověku

Gichtel, J. G. /Malvern/

Johann Georg Gichtel (1636-1710) byl svérázný mystik a duchovní žák Jakoba Böhmeho (1575-1624), jehož učení promítl do vlastních vizí a představ duchovního obrození padlého člověka. Poté, co z náboženských důvodů opustil Řezno a odcestoval do Amsterdamu, založil zde...

221,- Kč 260,- Kč

Život Ježíšův

Mauriac, F. /Triáda/

Nový překlad životopisu Ježíše Krista, který patří ke zlatému fondu světové literatury 20. století. Díla francouzského spisovatele a nositele Nobelovy ceny Françoise Mauriaca (1885–1970) čtenáři dodnes vyhledávají pro jeho schopnost popsat nejjemnější hnutí lidské...

229,- Kč 269,- Kč

Modlitba Otčenáš

Bergoglio, J. /Paulínky/

V této publikaci předkládáme cyklus veřejných katechezí papeže Františka na téma modlitby Otčenáš. Jde o dílko útlé, ale obsahem velmi hutné. Z textu je zřejmé, že papeži Františkovi na tématu záleží a byl by rád, aby zasáhlo srdce posluchačů; snaží se proto...

115,- Kč 135,- Kč

Návrat ztraceného syna

Nouwen, H. J. M. /Paulínky/

Roku 1983 Nouwen poprvé zahlédl reprodukci slavného Rembrandtova obrazu, na němž otec objímá marnotratného syna. Výjev ho naprosto uchvátil... Záhy se mu naskytla příležitost odjet do Petrohradu a strávit pár dní v tichu před originálem. Jednotlivé postavy na obraze...

195,- Kč 229,- Kč

Beze zbraně

Kossak, Z. /Paulínky/

Ve svém románu Beze zbraně se polská autorka Zofia Kossaková vrací do pohnuté doby 12. a 13. století a líčí prostředí, jež tvoří pozadí křižáckých výprav do Svaté země. Na historicko-náboženském podkladu pak rozvíjí několik příběhů tehdejších...

336,- Kč 395,- Kč

Z pokladnice otců: Patristická čítanka na každý den

Špidlík, T. /Refugium Velehrad-Roma/

Tomáš Špidlík sestavil čítanku duchovních textů osvědčených autorů křesťanského starověku. Tito otcové církve nás v mnoha situacích povzbuzují s konkrétními radami a svěžími impulzy. Jejich zkušenosti sestavil otec kardinál na každý den celého roku ve formě...

357,- Kč 420,- Kč

Otčenáš

Špidlík, T. /Refugium Velehrad-Roma/

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty,...

136,- Kč 160,- Kč

U stolu v Betánii: Víra, hrob a přátelství

Rupnik, M. I. / Refugium Velehrad-Roma/

Polarita dvou povah, činné a meditující osobnosti, je skloubitelná ve společném domově, v Betánii. Text načrtává plusy a minusy dvou duchovních typologií a rozvíjí pohled na místo, kde se vyhraněné osobnosti mohou setkávat: v domě, kde je stále zván Pán.

85,- Kč 100,- Kč

Ignác z Loyoly a spiritualita Východu: Průvodce knihou Duchovní cvočení svatého Ignáce z Loyoly

Špidlík, T. /Refugium Velehrad-Roma/

Špidlíkův Průvodce je napsán jak pro ty, kdo hledají cestu obnovy svého života, tak pro ty, kdo dávají duchovní cvičení. Průvodce pomáhá odkrývat vše, co nám běžně v úsilí o prohloubení vztahu s Pánem snadno uniká: jemnost Božího hlasu, na který je třeba reagovat,...

187,- Kč 220,- Kč

Filokalie I.

/Refugium Velehrad-Roma/

Za nejvýznamnější duchovní odkaz východní spirituality – vedle tradice ikon – se obecně považuje „encyklopedie“ duchovních textů zvaná Filokalie. Zahrnuje duchovní zkušenosti četných autorů: pouštních otců, asketů, mnichů, starců, v rozsahu 4. – 15. století....

536,- Kč 630,- Kč

Oskar a růžová paní, Noemovo dítě, Pan Ibrahim a květy Koránu

Schmitt, E.-E. /Garamond/

Soubor tří příběhů na téma světových náboženství (křesťanství, judaismu, islámu) se stal prvním Schmittovým bestsellerem a patří do stále se rozmnožujícího Cyklu o Neviditelném (pokud člověk nemá lásku, stává se neviditelným), který k letošnímu roku čítá už...

247,- Kč 290,- Kč

Tak věříme: Spiritualita pro naši dobu

Grün, A.; Steindl-Rast, D. /Barrister & Principal/

Bratr David Steindl-Rast a otec Anselm Grün jsou pro mě takovými postavami naděje, jež silou svého příkladu mohou poskytovat orientaci ve světě, který se stal nepřehledným. Vyzařují hlubokou a současně radostnou spiritualitu všedního života. Jejich životní zkušenost, dar...

203,- Kč 239,- Kč

Učinit se modlitbou: 15 dní s Etty Hillesumovou

Ferriere, P.; Meeus-Michielsová, I. /Barrister & Principal/

Etty Hillesumová vyvolává od osmdesátých let, kdy byl vydán její deník, takový zájem a pozornost, že ji lze považovat za jednu z předních duchovních postav, jež oslovují dnešní hledače Boha. Tato mladá holandská Židovka, která roku 1943 zemřela v Osvětimi, prošla v...

169,- Kč 199,- Kč

Nová semena kontemplace

Merton, T. /Barrister & Principal/

Nová semena kontemplace jsou jednou z nejčtenějších a nejoblíbenějších knih Thomase Mertona. Křesťané i nekřesťané chválí Mertona jako pozoruhodného pokračovatele meditativní tradice sv. Jana od Kříže, Oblaku nevědomí a středověkých mystiků, ve Spojených státech se...

Evangelium lesní moudrosti: Duchovní odkaz zakladatele skautingu Ernesta Thompsona Setona

Hošek, P. /CDK/

Americký spisovatel E. T. Seton je známý jako spoluzakladatel skautského hnutí a hnutí lesní moudrosti, ale také jako autor dobrodružných knih pro mládež (zejména slavných románů Dva divoši a Rolf zálesák). Mnozí jej znají jako autora povídek z prostředí divoké...

168,- Kč 198,- Kč

Když je všechno na cestě ke zkáze: Úvahy o konci a cíli kultury a modernity

Hadjadj, F. /CDK/

Eseje a přednášky sebrané v této knize krouží kolem tématu krize, proměny či dokonce zkázy světa. Autor si všímá především toho, jak se v současných apokalyptických náladách, které přicházejí po staletích moderní víry v pokrok a světlé zítřky, rodí nové...

211,- Kč 248,- Kč

Nedělní promluvy A

Kodet, V. /Doron/

Autor předkládá krátká zamyšlení nad úryvky evangelia, které se předčítají při nedělních bohoslužbách. Užitek z nich mohou mít nejen kazatelé, ale i každý, kdo se chce nad texty v modlitbě zamyslet, dříve než se nedělní liturgie zúčastní.

195,- Kč 229,- Kč

V nebi je trůn

Karásek, S. /Maťa/

Básně a písňové texty evangelického pastora, písničkáře a básníka z okruhu skupiny Plastic People.

168,- Kč 198,- Kč

Láskou za lásku-Život a dílo svaté Terezie od Ježíše

Steinová, E. /Karmlitánské nakl./

Brilantně a přitom vroucně napsaný životopis Terezie z Avily z pera Edity Steinové ukazuje niternou spřízněnost obou velkých žen církve. Edita Steinová se cítila být učednicí velké španělské světice. Jak říká v úvodu ke svému spisku, „rádi bychom si do dnešní...

127,- Kč 149,- Kč

Člověk mezi vírou a ateismem

Delbrelová, M. /Karmelitánské nakl./

Jak žít víru ve společnosti, která s Bohem v každodenní realitě nepočítá? Co mi může dát osobní vztah ke Kristu při střetu s praktickým ateismem? Úvahy Madeleine Delbrelové o křesťanství v dnešním světě jsou mrazivě přesné, hluboké a zároveň povzbudivé....

203,- Kč 239,- Kč

Katolické speciality

Vícha, D. /Karmelitánské nakladatelství/

Katolicismus je krásný, bohatý a hluboký – ale ve své „speciálnosti“ i nepřístupný a nápadně odlišný od jiných vyznání. Mnoho lidí se v jeho hloubce topí… A právě těm, kdo jsou z katolické jinakosti spíše rozpačití než nadšení, přichází na pomoc knížka...

110,- Kč 129,- Kč

Podivuhodné chvíle se Sluneční písní

Nevrlý, M. /Ruprechtický farní spolek/

Známý autor, povoláním přírodovědec, se vyznává ze své celoživotní inspirace modlitbou sv. Františka. Text, psaný původně pro mladé, oslovuje a zasahuje i ty, kteří jsou - bez ohledu na věk - mladí svojí vnímavostí a radostí z toho, co je nám Stvořitelem svěřeno.

145,- Kč 170,- Kč

Sny pro duši

Ferrero, B. /Portál/

Další soubor krátkých duchovních příběhů a zamyšlení známého salesiánského autora dává nové podněty pro osobní rozjímání, společnou četbu nebo jen pro chvíle, kdy potřebujeme potěšit a povzbudit. Moudrost a laskavost každého z povídání ocení všichni, kteří...

127,- Kč 149,- Kč

Když všechno, co jste kdy chtěli, pořád nestačí

Kushner, H. S. /Portál/

Známý duchovní autor vycházející z liberálního židovství a vlastních životních zkušeností, kdy mu na nevyléčitelnou nemoc zemřel dospívající syn, se v této knize zabývá tématem krize středního věku. Za průvodce mu slouží biblická postava Kazatele, který v půli...

212,- Kč 249,- Kč

Víra: Jak ji najít, žít a zachovat

Gilbert, G. /Portál/

Další z řady Gilbertových knížek malých rozměry, ale velkých obsahem. V krátkých kapitolkách píše velmi intenzivně o svém pohledu na to, co je skutečně víra. Mluví o okouzlení světem jako prvním kroku kontemplace, o každodenní svatosti, o lásce jako základním...

135,- Kč 159,- Kč

Miláček Páně

Jančařík, Z. /Portál/

Měl evangelista Jan výsadní postavení mezi apoštoly? Při poslední večeři „ležel na Pánových prsou“, stál jako jediný z apoštolů pod křížem a Ježíšem z kříže mu byla svěřena do opatrování Ježíšova matka. Evangelium svatého Jana, Miláčka Páně, shrnuje...

212,- Kč 249,- Kč

Ani Bůh prý není neomylný: Jak procházet osudovými změnami

Hirsch. S. /Portál/

Na obtížná životní období lze nahlížet různým způsobem. Autorka této knihy je nepovažuje za překážky, ale za „prahy“. Přirovnává život k přebývání v domě s mnoha místnostmi, do nichž můžeme vkročit teprve po překonání a zpracování příslušného prahu, tj....

254,- Kč 299,- Kč

Očekávání Vánoc

Rohr, R. /Portál/

Kniha známého duchovního autora, františkána Richarda Rohra, nabízí zamyšlení pro každý den adventu. Vychází z liturgického čtení na daný den a dává čtenáři impulzy k tomu, aby dobu adventního očekávání strávil skutečnou vnitřní obnovou a posilou. Rohr se staví...

135,- Kč 159,- Kč

Vnitřní svoboda: Síla víry, naděje a lásky

Philippe, J. /Karmelitánské nakl./

Knížka se dotýká klíčového rozměru života křesťana – jeho vnitřní svobody. Každý křesťan by si měl v sobě i za těch nejméně příznivých vnějších okolností uchovat prostor svobody, který mu nikdo nemůže vzít. Svobodu mu dává Bůh a Bůh za ni také ručí. Bez...

144,- Kč 169,- Kč

Proč chodíme do kostela?

Sokol, J. /Karmelitánské nakladatelství/

S chozením do kostela je to dnes ještě o něco těžší než s chozením do školy. Nepříjemné povinnosti totiž člověk lépe snáší, když ví, že to tak mají všichni. Všechny děti musí chodit do školy, všichni musíme platit daně a donedávna museli všichni mládenci na...

84,- Kč 99,- Kč

Zastav se na chvíli...

kol. autorů /FS ČCE Nosislav/

Biblické meditace na rok 2020

Boží slovo uzdravuje

Prince, D. /Postilla/

Spisovatel a biblický učitel Derek Prince vypráví o úžasné zkušenosti zázračného uzdravení, které prožil on sám i další lidé, a vysvětluje, jak na základě pravdy Božího slova přijmout Boží moc k uzdravení. Skrze tuto úchvatnou knihu budete moci rozpoznat příčny...

254,- Kč 299,- Kč

Mojžíš a Mirjam-průvodci ke svobodě

kol. autorů /CČSH/

Prameny.výklady. kázání.

98,- Kč 115,- Kč

Síla povolání - zasvěcený život dnes-Rozhovor s Fernandem Pradem CMF

Bergoglio, J. /Paulínky/

Poutavý rozhovor s papežem Františkem o řeholním životě v dnešním světě.

1 115,- Kč 135,- Kč

In sinu Jesu-V tichu před Pánem

Benediktin /Hesperion/

Roku 2007 začali uprostřed ticha adorace k srdci jednoho kněze promlouvat Pán Ježíš a Panna Maria. Z těchto slov se zrodila kniha In Sinu Jesu, jejíž stránky promlouvají přímo doprostřed potřeb člověka naší doby a pomáhají mu prohloubit vztah k Pánu. Na pozadí...

247,- Kč 290,- Kč

Cesta na západ-Po stopách ochočeného Boha

Smolen, Š. /Hesperion/

Souhlasil zpovědník, souhlasil i biskup. Vydal jsem se o prázdninách pěšky z Litoměřic do Lisieux, abych se Terezce tam daleko v Normandii omluvil a také, abych se – dočasně odbřemeněn od všeho nepodstatného – krok za krokem učil věřit v její škole. Na cestu jsem si...

212,- Kč 249,- Kč

Eliáš v Jeruzalémě

O´Brien Michael D. /Hesperion/

Dvě desetiletí čekali američtí i čeští čtenáři na pokračování příběhu otce Eliáše. Druhý díl, v němž drama vrcholí, se odehrává během pouhého jednoho týdne na omezené ploše palestinských autonomních území a státu Izrael. Karmelitán, stíhaný pro vraždu,...

229,- Kč 269,- Kč

Otec Eliáš (Apokalypsa)

O´Brien Michael D. /Hesperion/

Karmelitánský kněz, otec Eliáš Schäfer, zažil v dětství hrůzu holokaustu, v mládí úspěch jako přední izraelský politik a právník. Nyní touží strávit zbytek svých dní modlitbou a pokáním v klášterním tichu. Je však Církví vyslán, aby se utkal s nejmocnějším...

331,- Kč 389,- Kč

Poutnice – Tři cesty do Santiaga

Ježková, A. /Tichá srdce/

Osobité literární pojetí pouti do Santiaga de Compostela, která je dnes celosvětovým fenoménem. Známá česká spisovatelka urazila pěšky více než 2000 km na celkem třech poutních trasách do Santiaga a zápisky z cestovních deníků zpracovala do vyprávění plného citu i...

254,- Kč 299,- Kč

Buď Kristovým svědkem!

Kuffa, M. /Flétna/

O P. Mariánu Kuffovi, který se narodil na Štědrý den 1959, a který se v Žakovcích pod Tatrami věnuje pastoraci lidí na okraji společnosti, již bylo napsáno a natočeno mnoho. Jeho jednoduchá a jasná řeč má v dnešním proměňujícím se světě stále cennější charakter...

106,- Kč 125,- Kč

Když nadšení pohasne

Fernández-Carvajal, F. /Axis/

Jak se vyrovnat se ztrátou nadšení a nadpřirozeného zápalu? Jak získat zpět ztracenou radost? Jak obnovit smysl křesťanského života? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v tomto díle i u nás již známého autora.

Přátelství s Kristem

Benson Robert Hugh /Axis/

Přátelství s Kristem je nejlepším Bensonovým dílem, které je napsáno s vášnivým a vřelým zápalem, tak intenzivně přítomném v autorově krátkém životě. Jedná se o vskutku opravdovou duchovní četbu, jejímž cílem je sytit, prohloubit, rozšířit a obohatit víru. Autor...

149,- Kč 175,- Kč

Kouzlo maličkostí: Radost z maličkosti všedního dnes je základem naplněného života

Grün, A. /Alpha book/

Filosof a teolog Anselm Grün radí, jak začít žít harmoničtější a radostnější život, těšit se ze vztahů, z toho, že jsme na světě, být se sebou spokojeni a zároveň být přínosem pro svoje bližní, jak objevit vnitřní klid a jak zkrátka nepromarnit svůj život...

143,- Kč 168,- Kč

Nenasytnost

Grün, A. /Alpha book/

Filosof a teolog Anselm Grün ukazuje, jak je nenasytnost nebezpečná pro náš duchovní život, ale i jak ji léčit, a nakonec se jí zbavit. Věděli jste ale, že hojnost je především stavem mysli? Ten, kdo se domnívá, že má málo, tomu nepomůže ani vlastnictví všech paláců...

211,- Kč 248,- Kč

Parabible: Tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic

Flek, A. /Biblion/

Tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic je aktuální, místy až provokativní biblickou parafrází. Dávný příběh o Ježíši Nazaretském zasazuje do kulis současného Česka, především ale staví dnešního čtenáře před nově obnažené pointy dávných...

254,- Kč 299,- Kč

Překvapivá naděje

Wright, N. T. /Biblion/

Nejznámější kniha předního anglikánského teologa se zabývá biblickou otázkou, co se stane, až zemřeme, a co to znamená pro náš život už tady a teď. Oproti rozšířené představě mnoha věřících i nevěřících, že po smrti „jdeme do nebe“, staví biblické učení...

305,- Kč 359,- Kč

Marx a Satan

Wurmbrand, R. /Stefanos/

Luterský farář Richard Wurmbrand (1909 - 2001) strávil kvůli své víře čtrnáct let ve vězeních komunistického Rumunska. Zkušenosti s totalitní mocí ho podnítily k hledání podstaty učení Karla Marxe a komunistické ideologie. Zatímco komunismus sám sebe líčí jako...

208,- Kč 245,- Kč

Duchovní rozměr fenoménu Foglar

Hošek, P. ed. /Dingir/

Působení literárního a výchovného díla Jaroslava Foglara patří mezi mimořádné a pozoruhodné jevy české kultury dvacátého století. V posledních letech se ve studiích věnovaných Foglarovu dílu stále častěji ozývá myšlenka, že je namístě klást otázky také po...

238,- Kč 280,- Kč

Autorita a moc Božího slova

Prince, D.

Jak Bible, tak Ježíš Kristus jsou označováni jako Boží slovo. Bible je Boží psané slovo, Ježíš je Boží osobní slovo. Náš vztah s prvním určuje náš vztah s druhým. Když se zamyslíme nad slovem autorita, rozpoznáme, že kořen tohoto slova je autor. Pouze autor se může...

Větrné mlýny + CD

Raus, D. /Porta Libri/

Knížka o hledání ztraceného světa a času, který se už nikdy nevrátí. Je tam hodně jakýchsi miniaturních příběhů či úvah mezi humorem, smutkem a lidovým mudrováním. Větrné mlýny si překvapivě našly čtenáře ve všech generacích – každého tam nejspíš oslovuje...

319,- Kč 375,- Kč

Píseň + CD

Raus, D. /Porta Libri/

Knížka PÍSEŇ se rodila mnoho let. První část byla vytištěna za totality jako samizdat, v rozšířené podobě se pak dočkala oficiálního vydání v roce 2000, kdy vyšla také v anglické verzi. Čtenáře od počátku přitahovala její duchovní atmosféra a touha dotknout se...

319,- Kč 375,- Kč

Chvála těla. Tělesný rozměr liturgie

Kwiecień, T. /Krystal OP/

Knížka mluví o vnějším rozměru liturgie, o významu nejprostších gest, o úctě k minulosti, o tom, že Bůh si vyvolil to nejvíce lidské, aby k sobě přitáhl člověka; o tělesnosti, kterou Bůh stvořil a které požehnal, aby se stala nástrojem setkání s jeho láskou a jeho...

179,- Kč 210,- Kč

Chcete se dostat do ráje?

Martin, E. /Karmelitánské nakl./

Eduard Martin zachycuje radostné i smutné příběhy lidí do krátkých vyprávění, která věrně předává svým čtenářům. Vše, co život přináší, přijímá jako možnost projevit druhému člověku lásku, usmát se, potěšit, ale také se podělit o své zkušenosti a jejich...

237,- Kč 279,- Kč

Do hlubin rybářovy duše

Sládek, K. /Karmelitánské nakl./

Knížka Do hlubin rybářovy duše uvádí čtenáře do bohatého života nad i pod vodní hladinou. Vypráví o vodě, rybách, řekách, pramenech, potůčcích, rybnících, rybářích a o tom, co vodní svět a jeho pozorování přináší citlivému člověku. Drobným dílkem se...

110,- Kč 129,- Kč

Pan farář má krizi

Mercier, J. /Karmelitánské nakl./

Otec Benjamin, farář z francouzského maloměsta, přichází postupně o všechny iluze spojené se svým kněžstvím. Původně chtěl studovat Bibli, získávat lidi pro Ježíše Krista a předávat jim radostnou zvěst. A čemu po letech dennodenně čelí? Dvěma rozhádaným ženám,...

152,- Kč 179,- Kč

Návrat staršího bratra

Lozano, N. /Karmelitánské nakl./

„Často jsem si kladl otázku: Co by se stalo, kdyby marnotratný syn potkal cestou domů místo otce svého staršího bratra? Co se stane s marnotratnými syny této generace – našimi dětmi, navrátí-li se do Kristovy církve, do Boží rodiny, a nenajdou tam Kristova Ducha, jenž by...

161,- Kč 189,- Kč

Ruku v ruce s Ježíšem

Vella, E. /Karmelitánské nakl./

Nestačí, když Ježíše poznáváme rozumem nebo si o něm něco nastudujeme. Nestačí, ani když k němu chováme zbožnou úctu a máme jeho obraz pověšený nad postelí. Nestačí být jen hrdý na to, že jsem křesťan. Každá tato věc je sama o sobě dobrá, ale není to všechno....

195,- Kč 229,- Kč

Porozumět Božímu volání: Různé aspekty rozlišování životní cesty

Maureder, J. /Karmelitánské nakl./

Kniha chce čtenáři pomoci objevit a žít vlastní povolání, které má jako člověk, křesťan a Ježíšův učedník. Autor předkládá střízlivá a rozumná kritéria, podle nichž lze posuzovat známky povolání, a upozorňuje na důležitost nenásilného duchovního...

152,- Kč 179,- Kč

Král David

Wohl, L. de /Karmelitánsjé nakl./

„Musel jsem odejít v takovém spěchu, že jsem ani neměl čas stavit se doma a vzít si zbraň. Nemáš pro mě oštěp nebo meč?“ Starý muž se usmál a zavrtěl hlavou. „My tady v Nóbu jsme mírumilovní lidé. Ale počkej – jedna zbraň tu je a ty ji znáš lépe než kdokoliv...

359,- Kč 399,- Kč

Kde je k čertu Bůh?

Leonard, R. /Karmelitánské nakl./

Věta Kde je k čertu Bůh? je výkřikem, protože mlčet nebo dusit svůj hněv někdy není možné. Autor tuto útlou a velmi autentickou knížku napsal poté, co jeho sestra zůstala po autonehodě na 90 % těla ochrnutá. Proč Bůh dopouští utrpení? A jaký má k němu vztah? Otázku,...

169,- Kč 199,- Kč

Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé

Tichý, R. /Karmelitánské nakl./

V této útlé knížce projdeme krok za krokem mši svatou tak, jak ji známe z běžných nedělí ve svých farnostech. Cílem je vysvětlit základní prvky, hledat, jak se mše svaté účastnit lépe, jak se při ní hlouběji setkat s Ježíšem a načerpat sílu pro svůj život mimo...

101,- Kč 119,- Kč

Hory a údolí života

Grün, A. /Karmelitánské nakl./

„Čím jsem starší, tím více chápu putování jako obraz své životní cesty. Každý její úsek má jinou tvářnost. Putování po horách mě velmi fascinuje. Pokaždé si tu znovu otestuji vlastní meze. Ještě pořád si na něco troufnu. Udržuji se tím v kondici. A už staří...

186,- Kč 219,- Kč

Otče, odpusť jim

Grün Anselm /Karmelitánské nakladatelství/

Člověk v posledních okamžicích života většinou neříká banality, natož Boží Syn! Právem křesťané po staletí rozjímají o posledních Ježíšových slovech na kříži, vždyť se nás hluboce dotýkají. Vlévají nám naději, že díky Ježíšovu sebedarování je možné...

169,- Kč 199,- Kč

Vězení s klíčem uvnitř

Lachmanová, K. /Karmelitánské bakl./

Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti. Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním případě člověku někdo ublížil, a on nedokáže či nechce...

152,- Kč 179,- Kč

Humor v Bibli

Martin, A. ed. /Karmelitánské nakl./

Humor má mnoho společného s láskou a dobrotou a rozhodně není na překážku svatosti. Říkat bližnímu pravdu s úsměvem je také lepší než se ho pokoušet pravdou umlátit… Necelá stovka vtipů, anekdot a citátů, které se inspirují větami a citáty ze Starého a Nového...

127,- Kč 149,- Kč

Šťavnatá chuť všednosti

Zehnerová, D. /Karmelitánské nakl./

Umíte si vychutnat posvátné chvíle všednodenního života?  Zakoušet Boží doteky ve své duši - uprostřed našich každodenních vítězství a proher - je vzácné. A ještě vzácnější je takové chvíle popsat a vzít si z nich to podstatné.  Damaris Zehnerová má...

169,- Kč 199,- Kč

A strýčku Willi...: Dialog o velkých otázkách života

Grün, a.; Larsonová, A. J. /Triton/

Andrea J. Larsonová píše dopisy svému strýčkovi Willimu. Je jím benediktin Anselm Grün. Na jedné straně mladá matka tří dětí, která v životě plném možností vidí i řadu omezení – na straně druhé starý mnich, který se v mládí rozhodl pro život v klášteře a ve...

195,- Kč 229,- Kč

Kontemplativní exercicie

Jalics, F. /Triton/

Mnoho lidí v hloubi duše hledá živou zkušenost s Bohem, aby nově nasměrovali svůj život. Přitom hledají pokud možno prostý, spontánní a bezprostřední kontakt s Bohem. Autor v této knize předává své zkušenosti z mnohaleté exerciční činnosti, a to s mimořádnou...

297,- Kč 349,- Kč

Ne v Božím jménu - Jak čelit náboženskému násilí

Sacks, J. /Zriton/

Navzdory prognózám o trvale postupující sekularizaci se 21. století stává svědkem prudkého vzestupu náboženského extremismu a násilí páchaného v Božím jménu. V této svrchovaně aktuální a naléhavé knize zkoumá Jonathan Sacks kořeny násilí a jeho spojitost s...

297,- Kč 349,- Kč

Stvořena ženou

Elliotová, E. /Triton/

Kdo jsem? Většina křesťanských žen si tuto otázku klade jen zřídkakdy. Ovšem když jsme si vědomy své ženské a křesťanské identity ženy, díváme se jinak na sebe i na druhé. Elizabeth Elliotová Vám může pomoci na cestě hledání odpovědí, díky nimž se v nás rodí...

161,- Kč 189,- Kč

Lži o bohu, kterým věříme

Young, V. P. /Pragma/

Slavný bestsellerový romanopisec Paul Young bývá často za své názory na boha označován za kacíře. V této knize představuje dvacet osm běžně užívaných společenský názorů na boha, které považuje za nesprávné a které nás podle něj od jeho podstaty oddalují. S...

220,- Kč 259,- Kč

Apokalyptický deník

Neuwirth, V. /Triáda/

Kniha dlouhá léta komunistickým režimem vězněného teologa, filosofa a publicisty (1921–1998), inspirovaná mj. Myšlenkami Blaise Pascala. Nejde o deník v pravém slova smyslu, zápisy sice narůstají v čase, ale jejich tématem není lineární každodennost všedního života....

220,- Kč 259,- Kč

Předzpěv k Andělskému pozdravení

Otec Jeroným /Triáda/

Charakteristickým rysem modlitby růžence je opakování stejných slov. Může nám tato modlitba pomoci setrvat v Boží přítomnosti? Otec Jeroným se růženec modlil po mnoho let a získaná zkušenost ho vedla k napsání krátkého „předzpěvu“. Je určen těm, kteří by se rádi...

101,- Kč 119,- Kč

Hymny o ráji

Efrém Syrský /Pavel Mervart/

Hymny o ráji svatého Efréma Syrského vznikly jako katechetické rozjímání o Adamově prvotní kráse a o jeho kněžské úloze v ráji, kde směl pobývat v blízkosti jeho nitra – tajemné Boží přítomnosti. Když prarodiče lidstva selhali v této úloze, poté co uposlechli...

203,- Kč 239,- Kč

Všední život s Duchem Svatým

Haumontéová, O. /Paulínky/

Na příkladech z vlastního života i z života světců (Jan Pavel II., Terezie z Lisieux aj.) autorka knihy ukazuje, jak nám Duch Svatý pomáhá v konkrétních situacích všedních dnů. Zmiňuje také nejčastější nástrahy a překážky v přijetí jeho darů a nabízí řešení,...

191,- Kč 225,- Kč

Člověk hledá Boha

Heschel, A. J. /Vyšehrad/

Abraham Joshua Heschel (1907-1972), jeden z nejvýznamnějších židovských myslitelů 20. století, je českému čtenáři s výjimkou drobné studie o Šabatu dosud neznámý. Rodák z Varšavy pocházející z chasidského prostředí studoval ve Vilně a Berlíně, stal se znalcem...

212,- Kč 249,- Kč

Nesmrtelný diamant: Hledání našeho pravého já

Rohr, R. /Vyšehrad/

Knihu Nesmrtelný diamant napsal americký františkán, propagátor mužské spirituality a organizátor iniciačních rituálů Richard Rohr „pro sekulární hledající a přemýšlivé lidi, věřící, stejně jako nevěřící, a pro tu velkou skupinu, která přišla o iluze a uzdravuje...

212,- Kč 249,- Kč

Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci

/Refugium Velehrad-Roma/

Kniha „ruského Poutníka“ se v západním světě dočkala až nevídané popularity. Zcela přirozeně, neboť se v ní setkávají metody modlitby Východu i Západu, což je obzvláště dnes velmi aktuální. Avšak samotné metody ještě jednotu mezi lidmi nenastolí. Způsob modlitby...

247,- Kč 290,- Kč

Hledám své bratry: Lectio divina o Josefu Egyptském

Rupnik, I. M. /Refugium Velehrad-Roma/

Meditativní texty o biblickém tématu Josefa Egyptského rozvíjejí naši citlivost pro realitu vztahů, v nichž si vytváříme postoje k hodnotám. V Rupnikově textu čteme o závisti, svárlivosti, mstivosti, ale také o velkorysosti, umění podnětných gest a statečném...

94,- Kč 110,- Kč

Kristus Veľkňaz a Najsvätejšia Matka Pána: Duchovná cesta sestry Stanislavy Ernstovej OSU

Dufferová, D. /Refugium Velehrad-Roma/

V septembri 2016 bola podaná žiadosť o otvorenie procesu blahorečenia Stanislavy Ernstovej (1891–1968). Ide o slovenskú uršulínku, ktorá zomrela na Bílé Vodě (na severnej Morave) v povesti svätosti. Celý život zasvätila túžbam Ježišovho Srdca: jeho veľkňazstvu. Po...

67,- Kč 79,- Kč

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Špidlík Tomáš /Refugium/

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.

83,- Kč 98,- Kč

Vše začíná modlitbou

Matka Tereza /Omega/

Meditace Matky Terezy o duchovním životě pro lidi všech náboženství Matka Tereza v Kalkatě často navštěvovala lidi, jejichž život se nezadržitelně blížil ke konci. Když posluhovala jistému nemocnému člověku, neznámý pozorovatel zaslechl, jak šeptá: „Odříkávejte...

254,- Kč 299,- Kč

Božský tanec: Trojice a vaše proměna

Rohr, R.; Morrell, M. /Barrister & Principal/

Změnili jsme víru na právo na jistotu, když nám ve skutečnosti trojiční tajemství našeptává pravý opak: Máme žít v nádherné, hrozné pokoře před realitou. V tomto prostoru nám Bůh dává pátravého ducha, touhu po porozumění; zdá se mi, že je to pouze toto neustálé...

254,- Kč 299,- Kč

Ortodoxie

Chesterton, G. K. /Leda/

Chestertonova dnes už klasická romantická „Ortodoxie“ je osobní i univerzální obhajobou zdravého rozumu, hlubokého smyslu lidské existence, demokracie a vznešeného poslání Západní civilizace. Jeho zábavná a veselá polemika s morbidními kazisvěty té doby, kterých za sto...

127,- Kč 149,- Kč

Je to náš příběh: Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury

Hošek, P. /CDK/

Tato knížka pojednává o vlastenectví. Jen málokteré téma vzbuzuje v české společnosti tolik emocí a sporů, v současné době snad víc než kdykoli předtím. Tváří v tvář výzvám dnešního světa nabyla slova jako vlast a národ, domov a tradice nové a nebývalé...

168,- Kč 198,- Kč

Granum sinapis

Mistr Eckhart /H+H/

Granum sinapis, zrnko hořčičné, bylo odedávna symbolem mystické teologie. Báseň o osmi strofách téhož názvu je připisována hodnostáři dominikánského řádu, teologovi a kazateli Mistru Eckhartovi (cca 1260-1328), třebaže jeho autorství je sporné a nebylo jednoznačně...

293,- Kč 345,- Kč

Moudrost pana profesora Dominika Pecky

Munzarová, M. ed. /Cesta/

Texty z knih katolického kněze, středoškolského profesora a vězně komunismu vybrala a uspořádala Marta Munzarová.

Radost z Boha: Příručka pro biřmovance, jak přežít v drsném světě

Vácha, M. O. /Cesta/

Mohu vám zaručit, že když nebudete chtít, neodnesete si nic. Mohu Ti zaručit, že když budeš chtít… Bůh je jako pramen, ze kterého si každý odnese tolik, jak velkou si přinese nádobu. Čekáš hodně, dostaneš hodně, nečekáš nic, nedostaneš nic. Mohu Ti zaručit vratkou...

195,- Kč 229,- Kč

O mozcích a bezmozcích

Kašparů, M. /Cesta/

V knize, kterou drží čtenář v ruce, nechává autor nahlédnout do jednotlivých pater jeho mnohotvárného pohledu na svět.

117,- Kč 138,- Kč

Věroměr

Kašparů, M. /Cesta/

Často nám chybí objektivní kritéria, která by nám pomohla poznat, jak jsme na tom se svou vírou. Pronikavé a zároveň laskavé a vtipné postřehy, pomáhající ven z bludného kruhu křesťanského sebeuspokojení, jsou jádrem této knížky, která nám pomáhá oživit a uzdravit...

58,- Kč 68,- Kč

O lásce, manželství a rodině

Augustyn, J. /Karmelitánské nakl./

Renomovaný autor Józef Augustyn SJ, polský kněz a psycholog, nabízí ve své knize rady týkající se lidských vztahů. Odpovídá na otázky problematiky lásky mezi bližními, manželi, rodiči a dětmi. Jak řešit konfliktní a zamotané vztahy, jak milovat svého bližního ve...

153,- Kč 180,- Kč

Poselství hor

Stecher, R. /Cesta/

Obrazy a myšlenky této knihy chtějí ukázat vnitřní bohatství hor. Obracejí se na poutníka a horolezce, který ve výšinách hledá více než fitness, výkon, kyslík, opálení do bronzova či skleničku u baru v horském hotelu. Marek Orko Vácha o knize napsal: Reinhold Stecher...

153,- Kč 180,- Kč

Reportáž o narození Krista

Matulík, B. /Návrat domů/

Koření, čaje, ponožky nebo třeba degustační vína. Adventní kalendář už může mít podobu v podstatě čehokoliv, čeho napočítáte dvacet čtyři kusů. Okénko po okénku odkrývat tajemství a vítat překvapení. Krok za krokem se jednotlivými dny prosince dostávat k...

149,- Kč 175,- Kč

Neobyčejné maličkosti

Novák, D. /Návrat domů/

Co znamená každodenní život? To, s čím zápasíme, z čeho se radujeme, co nás trápí, co nás rozptyluje atd. O co konkrétně jde? O výchovu dětí, nakládání s penězi, pocity viny, sexualitu, zápas s nadváhou, srovnávání se s druhými, odpočinek, pláč, smutek, strach ze...

128,- Kč 150,- Kč

Zdravá církev nevznikne jen tak

Chester, T.; Timmis, S. /Návrat domů/

Musíme se přepnout do "misijního nastavení". Začíná se říkat, že místo "teologie misie" potřebujeme "misijní teologii". Na misii nelze nadále nahlížet jako na jednu z větví teologie. Veškerá teologie musí být ve svém zaměření misijní. Jsme v misijní situaci a...

187,- Kč 220,- Kč

Pohni horami

Eldredge, J. /Návrat domů/

Tvá modlitba může přinést změnu. Jak bychom se cítili, kdybychom k modlitbě přistupovali s důvěrou a jistotou – přesvědčeni, že nás Bůh slyší a že na našich modlitbách záleží? Pravděpodobně by to byl úžasný a zároveň nezvyklý pocit. Je tomu tak proto, že...

204,- Kč 240,- Kč

Krize mužství

Payneová, L. /Návrat domů/

Leanne Payneová rozpoznala bolestivou ránu, která prochází srdcem naší kultury: dcery a synové, kterří se cítí opuštění a nepotvrzení. Řešení, které navrhuje, je hluboké a zároveň prosté – vyzývá otce, aby potvrzovali své děti. Ale jak mohou otcové potvrzovat své...

166,- Kč 195,- Kč

Pane Bůh, tady Anna

Fynn /Karmelitánské nakl./

Anně byly pouhé čtyři roky, když ji opustili rodiče a našel ji mladý Fynn, který se toulal ulicemi Lodýna. A jelikož nebyl schopen zjistit, kde bydlí, vzal ji domů ke své matce. S malou Annou si často vyprávěl a hrál; mluvili spolu o životě, o přírodních vědách a...

Křehké vztahy?-Viry a antiviry v manželství

Gillini, G.; Zattoni, M. /Karmelitánské nakl./

Dnes se stále častěji hovoří o křehkosti párů. Dovoláváme se jí natolik, až se z ní postupně stává klišé, za něž se schováváme. Je ale pravda, že jsou současné páry slabší? Nebo se naopak děje cosi epochálního, takže můžeme říct, že jsou jistým způsobem...

169,- Kč 199,- Kč

Jezuitský návod (téměř) na všechno

Martin, J. /Karmelitánské nakl./

V knize známého jezuitského kněze nenajdeme řešení všech problémů, ale můžeme se naučit, jak hledat Boha úplně ve všem. Ignaciánská spiritualita považuje totiž za důležité opravdu všechno : eucharistii, Boží slovo, osobní modlitbu, službu potřebným, utrpení i...

Myšlenky svatého Šarbela

Skandar, H. ed. /Karmelitánské nakl./

Šarbel Machlúf (1828–1898) je jeden z nejznámějších světců Středního východu z nedávné doby. Žil jako poustevník v Libanonu, ale díky pověsti Božího muže jej vyhledávali křesťané i muslimové z celého Blízkého východu. Po jeho smrti začaly proudit tisíce...

118,- Kč 139,- Kč

Zakusit Otcovo objetí

Frost Jack /Karmelitánské nakladatelství/

„Jack byl člověk, který všechno říkal správně, všechno dělal správně a navenek vypadal jako dokonalý exemplář znovuzrozeného, Duchem naplněného, celistvého člověka, který ze všech sil usiluje o Boží království. Všechno bylo zdánlivě dokonalé. A přece byla v jeho...

297,- Kč 349,- Kč

V botách Rybářových

West, M. /Karmelitánské nakl./

Autor prorocky předběhl dobu, když ve svém románu z roku 1962 líčí zvolení papeže-Ukrajince, který strávil dvacet let v lágru na Sibiři. Papež Kiril se snaží vnést do Vatikánu svěží vítr evangelia, ale naráží na řadu překážek – i tam, kde by je nečekal. Podle...

382,- Kč 449,- Kč

Hledám tvou tvář

Kodet, V. /Karmelitánské nakl./

Nechat se Bohem milovat je podstatou našeho křesťanského povolání. Právě otevřením se lásce Boží začíná proměna našeho života. Toto otevření však není snadné, zvláště pro pýchu, jíž se bráníme Bohu a jeho ohnivé lásce. Skrytě se obáváme, že přece není...

Kopie - Hledám tvou tvář

Kodet, V. /Karmelitánské nakl./

Nechat se Bohem milovat je podstatou našeho křesťanského povolání. Právě otevřením se lásce Boží začíná proměna našeho života. Toto otevření však není snadné, zvláště pro pýchu, jíž se bráníme Bohu a jeho ohnivé lásce. Skrytě se obáváme, že přece není...

101,- Kč 119,- Kč

Příprava na manželství

Opatrný, A. /Karmelitánské nakl./

„Ten, kdo žije dlouho v manželství, ví, že bez odpuštění to nejde. Jinak by se z manželství stala permanentní válka... Anebo nebezpečné a nepříjemné odcizování se, kdy se už jeden na druhého nezlobí, ale ani neodpouští, nedělají si nic vyloženě zlého, ale dobrého...

Prvouka vnitřní modlitby: Jak probírat svůj život s Bohem podle sv. Terezie z Ávily

Kohut, P. V. /Portál/

Ti, kdo se věnují vnitřní modlitbě, dobře vědí, že často přicházejí chvíle, kdy není možné meditovat úryvky z Písma svatého. Jsme unavení, plni starostí a obav, ale i radostí z toho, co se nám přihodilo nebo co nás čeká v nejbližších dnech. Co v takovém případě...

191,- Kč 225,- Kč

Balzám pro duši

Ferrero, B. /Portál/

Nový soubor krátkých duchovních příběhů a zamyšlení známého salesiánského autora dává opět podněty pro osobní rozjímání, společnou četbu nebo jen pro chvíle, kdy potřebujeme potěšit a povzbudit. Moudrost a laskavost každého z povídání ocení všichni, kteří...

127,- Kč 149,- Kč

Umění milující laskavosti

Shapiro, R. /Portál/

Neortodoxní a mnoha duchovním tradicím otevřený rabín Rami Shapiro přijímá původně buddhistický koncept milující laskavosti a spojuje ho s podněty dalších spiritualit. Milující laskavost nachází v charakteristice židovského Boha a v jeho atributech, jak je dále rozvíjí...

254,- Kč 299,- Kč

Když se zlé věci stávají dobrým lidem

Kushner, H. S. /Portál/

Kniha pro všechny, které život zranil. Rabín Kushner, jako každý duchovní, mnohokrát pomáhal lidem překonávat bolest a zármutek. Ale teprve když se dozvěděl, že jeho tříletý syn Aaron na začátku puberty zemře na nevyléčitelnou chorobu, byl nucen sám se zamyslet nad...

191,- Kč 225,- Kč

Rodina: Poklad naší doby

Gilbert, G. /Portál/

Další z řady knížek Guy Gilberta se zabývá tématem rodiny. Patří mezi ty nejnovější, takže reflektuje aktuální situaci pohledu na rodinu, jak ji podnítil svými projevy a iniciativami papež František. Gilbert se v tomto smyslu ukazuje jako ten, kdo přesně pochopil...

127,- Kč 149,- Kč

Mé všechno volá k Bohu

Houkal, J. /Portál/

Známý katolický kněz a autor úspěšných duchovních knih pro děti Jan Houkal se tentokrát obrací k dospělému čtenáři. Ve své knize otevírá a přibližuje základní témata člověka, jako je bytí, poznávání, rozhodování, láska, ale i hřích a utrpení, a vykládá je z...

229,- Kč 269,- Kč

Lidé plánují, Bůh se směje: Když se život nevyvíjí podle vašich představ

Hirsch, S. /Portál/

Newyorská rabínka v deseti kapitolách velmi dojemně, přesvědčivě a s humorem na mnoha příkladech z vlastní zkušenosti vypráví o vlastní cestě k Bohu, k pokoře a přijetí všech stránek života. Řešením je nalezení „božské jiskry“, tj. Božího úmyslu v sobě, a...

212,- Kč 249,- Kč

Poutníkův návrat

Lewis, C. S. /Návrat domů/

Poutníkův návrat je první knihou, kterou C. S. Lewis napsal po své konverzi ke křesťanství. Lze říci, že se jedná o záznam jeho vlastního hledání smyslu a duchovního uspokojení – hledání, které ho nakonec přivedlo ke křesťanství. Lewisova alegorie umožňuje za...

298,- Kč 350,- Kč

Příprava na svátost smíření (2. vyd.)

Augustyn Józef /Karmelitánské nakladatelství/

Autor nám vysvětluje, co je svátost smíření a jak se na ni připravit, abychom ji prožili dobře. Setkávání s odpouštějící a uzdravující Boží láskou se nám pak stane zdrojem pokoje a radosti.

76,- Kč 89,- Kč

Kudy do nebe-Cesta porozumění/Cesta bolesti

/Advent-Orion/

Poslední, šestá kniha cyklu Kudy do nebe nás vede k zamyšlení. Nutí nás dnešní hektická doba, abychom mysleli jen na sebe? Je soucit a porozumění druhému dnes už jen tématem z historie? Krátké příběhy, básně, citáty a obrázky – to vše nám sděluje, že bez...

49,- Kč 58,- Kč

Benediktova cesta-Křesťanský život v postkřesťanské době

Dreher, R. /Hesperion/

Svatý Benedikt se před staletími rozhodl vyjít ven z kolabujícího antického velkoměsta a založit na okraji barbarstvím pohlcované civilizace první benediktinský klášter, kontrakulturní komunitu, již označil za „ školu služby Pánu“. Díky této jeho volbě, kterou...

212,- Kč 249,- Kč

Pokřtěná evoluce

Goldstein, C. /Advent-Orion/

Stvoření života na Zemi, tak jak nám je popisuje kniha Genesis, je nadpřirozená událost, v níž není žádné místo pro náhodu. Neodarwinistická evoluční syntéza naproti tomu považuje vznik života za zcela přirozený proces, který téměř vše ponechává právě náhodě. Je...

289,- Kč 340,- Kč

Zlomený tomahawk

Legene, P, M, /Jednota bratrská/

Román z dějin Jednoty bratrské.

118,- Kč 139,- Kč

Mámou s Boží pomocí

Sherrerová, R.; Garlocková, R. /Samuel/

Být mámou je úžasné a náročné zároveň. Naštěstí na tento úkol nejsme samy. Tato kniha je plná jak příkladů z Bible, tak i příběhů ze života, které dokládají, že Bůh nám dokáže poskytnout vše, co k výchově svých dětí potřebujeme. Ať už si nevíte...

203,- Kč 239,- Kč

Sedmero hlavních hříchů

Sheen, F. /Hesperion/

Arcibiskup Fulton J. Sheen (1895-1975) se řadí mezi nejvýraznější postavy amerického katolictví 20. století. V této stručné a hutné duchovní klasice dovedně propojuje sedmero hlavních hříchů se sedmerem posledních Kristových slov na kříži. Základní duchovní nemoci –...

119,- Kč 140,- Kč

Vinnetou se chce bratřit: a další tajemství prachatického hospice

Huneš, R.; Palán, A. /Hospic sv. Jana N. Neumanna/

Je nová knížka, ve které jsou zaznamenány veselé příhody ze života prachatického hospice. Lze v ní nahlédnout pod roušku hospicového světa, který je hezčí, radostnější, bezbolestnější i veselejší, než si mnoho lidí myslí. Z došlých ohlasů: Včera mi ji kamarádka...

84,- Kč 99,- Kč

Rozjímání o křesťanském životě

Canals, S. /Axis/

Kniha Rozjímání o křesťanském životě nabízí meditace a komentáře k různým aspektům vnitřního života. Je skvělou pomůckou pro ty, kdo chtějí posílit svou víru a mít láskyplnější vztah s Pánem.

153,- Kč 180,- Kč

Hlubina bezpečnosti v jazyce 21. století

Komenský, J. A. /Poutníkova četba/

Komenský se znovu ukazuje jako dobrý znalec nejen Písma samotného, ale také lidské duše, lidského života i lidského soužení. Zná dobře lidská pokušení i lidské touhy: „Když nám nad hlavou začne zuřit vichřice (které ve světě musejí přicházet), náhle nevíme kudy...

213,- Kč 250,- Kč

Jazyk na kousky

Mayorga, J. /L. Marek/

Hra - dialog inkvizitora, strážce čistoty víry, a řeholnice Terezie z Ávily (1515–1582).

68,- Kč 80,- Kč

Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího

Bunyan, J. /Stefanos/

Poutníkova cesta z tohoto světa do světa budoucího je slavná alegorie předznamenávající vznik románu jako žánru, poprvé vydaná v roce 1678. Je všeobecně považována za jeden z nejdůležitějších náboženských spisů v historii anglické literatury. V průběhu...

330,- Kč 388,- Kč

Proměň svůj strach-Cesta k nové chuti do života

Grün, A. /Paulínky/

Publikace z pera u nás velmi oblíbeného a čteného autora, tentokrát o strachu ve všech možných podobách: o strachu z nového, o tom, který ochromuje, o strachu ze zesměšnění, z neznámého v nás, ze zranění, z osamění, o strachu o naše vztahy, o sebe, o to,...

http://www.ikarmel.cz/autori/stanley-andy

Stanley, A. /Postilla/

Jistěže existuje více cest, jak se dostat do nebe... Nejprodávanější autor Andy Stanley se zabývá tímto tématem, kterému věří i mnoho křesťanů. Ale víra, že všichní dobří lidé jdou do nebe, s sebou nese mnoho problémů, tvrdí Stanley. Dobrota se tedy neodměňuje?...

81,- Kč 95,- Kč

Jak dobrý je dostatečně dobrý?

Stanley, A. /Postilla/

Jistěže existuje více cest, jak se dostat do nebe... Nejprodávanější autor Andy Stanley se zabývá tímto tématem, kterému věří i mnoho křesťanů. Ale víra, že všichní dobří lidé jdou do nebe, s sebou nese mnoho problémů, tvrdí Stanley. Dobrota se tedy neodměňuje?...

81,- Kč 95,- Kč

Dialog

Kateřina Sienská /Krystal OP/

Svatá Kateřina Sienská (1347–1380) patří mezi významné představitelky středověkého mystického proudu a je jako jedna z mála žen nositelkou titulu „učitelka církve“. Prožila krátký, zato však velmi aktivní život, a to jak na rovině veřejné, tak i vnitřní. Ve svém...

Proč být křesťan?

Redcliffe, T.; Soukup, D. /Krystal OP/

Je-li křesťanství pravdivé, mělo by to být vidět i na životech křesťanů – měly by být prodchnuté svébytnou nadějí, svobodou, štěstím a odvahou. To je základní myšlenka knihy bývalého magistra dominikánského řádu Timothyho Radcliffa. V tomto moudrém a brilantně...

Ponoř se! Žít svůj křest a biřmování

Radcliffe, T. /Krystal OP/

Naší víře se bude dobře dařit jedině tehdy, když znovu objevíme hlubokou krásu křtu, tohoto prostého obřadu. Křest se dotýká nejhlubších dramat lidského života od narození ke smrti. Kdybychom křest zkoumali náležitě, osvětlil by se tím každý aspekt našeho lidství,...

281,- Kč 330,- Kč

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku