Nabízíme  Judaistika

Rebe: Život a učení Menachema M. Schneersona, nejvlivnějšího rabína v moderní historii

Telushkin, J. /Chabad Lubavitch - Czech Republic/

ato publikace je podrobným a zcela fascinujícím portrétem rabína Menachema Mendela Schneersona, lubavičského Rebeho, jehož hluboké humánní, duchovní a morální učení se stalo přínosem pro lidi všech vyznání a podnítilo je k vedení smysluplnějšího života. Z malé...

493,- Kč 580,- Kč

Židovská ročenka 5780, 2019/2020

Daníčrk, J.; Marxová, A. ed. /Federace židovských obcí/

Židovská ročenka na rok 5780 přináší na 168 stranách celkem deset textů. Prvním z nich je úvodní kapitola ze Vzpomínek na Podkarpatské Rusi narozené Sarah Udi. / Doreen Warrinerová přijela do Prahy v říjnu 1938 a úspěšně organizovala záchranné transporty pro osoby...

153,- Kč 180,- Kč

Jak rabíni dělají děti

Horvilleurová, D. /Garamond/

Co znamená v dnešní době zkostnatělých identit a odklonu od komunitního života někam patřit a předávat hodnoty? Na rozdíl od toho, co tvrdí všechny fundamentalismy, by k předávání dědictví nemělo docházet pouhým překlápěním uzavřené identity. Mělo by se vydávat...

221,- Kč 260,- Kč

Židovské století

Slezkin, Y. /Dauphin/

V úvodu tohoto mistrovského historického díla nalezneme smělé prohlášení: Moderní věk je věkem Židů a my všichni jsme, různou měrou, Židé. Tento výrok je samozřejmě obrazný a Yuri Slezkine jím jen podtrhuje svá provokativní tvrzení. Nejenže se Židé v moderním...

508,- Kč 598,- Kč

Jak byla vynalezena země izraelská: Od svaté země k vlasti

Sand, Š. /Dauphin/

Kniha pro každého, kdo má zájem porozumět současnému Blízkému východu. Jak naznačuje Šlomo Sand v úvodu této knihy, lze ji pochopit jako druhý díl či dodatek ke knize Jak byl vynalezen židovský národ. Výchozí teze obou je stejná: moderní národ, panující suverénně na...

466,- Kč 548,- Kč

Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska

Klenovský, J. /Grada/

Památky židovské kultury – svědci letité historie komunity – představují jednu z dříve opomíjených, dnes jistě právem ceněných součástí spektra hmotných pamětihodností naší minulosti. Historické podmínky uplynulých staletí vždy jasně určovaly charakter...

594,- Kč 699,- Kč

Židovské hřbitovy a pohřbívání

Haidler, J. A. /Grada/

Dlouho očekávaná kniha Jaroslava Achaba Haidlera popisuje židovské pohřbívání a hřbitovy v Čechách a na Moravě. Poeticky, ale výstižně vysvětluje epitafy, znaky a symboly, židovský způsob pohřbívání i tajemné verše na náhrobcích. Nechybí ani židovské příběhy,...

339,- Kč 399,- Kč

Lampa přikázání (Ner miswa)

Jehuda Leva ben Besalel, Sládek, P. ed. /Academia/

Jehuda Leva ben Besalel, pražský Maharal (asi 1525–1609), je v obecném povědomí znám jako tvůrce golema. Legendy jsou ovšem odrazem jeho významu jako náboženského filozofa. Maharal za svého života vydal více než deset spisů, v nichž formuloval svébytnou náboženskou...

221,- Kč 260,- Kč

Dějiny Židů v Kutné Hoře

Lauermann, Marek /Společnost pro jazyky/

Historická monografie, která čtivých způsobem popisuje život kutnohorských Židů od středověku, přes období emancipace až po holocaust a připomínku jeho obětí. Je přehledně členěna do kapitol věnovaných jak osudům židovské komunity v různých dějinných epochách a...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku