Vydali jsme  Publikace synodní rady ČCE

Manželství

/ČCE/

Jeho podoba, proměny a pastorační problémyv evangelické perspektivě.

54,- Kč 64,- Kč

Cesta církve I.

/ČCE/

Publikace je výsledkem práce členů a spolupracovníků komise ustanovené v roce 2006 XXXI. synodem ČCE. Komise vedená Pavlem Hlaváčem doplnila dokument z roku 1993 „Cesta církve v letech 1945 až 1989“ o nové poznatky a hodnocení, na základě nově objevených archivních...

60,- Kč 70,- Kč

Osobnost v církvi a politice

Marek, P.; Hanuš, J. /ČCE/

V dubnu 2006 se na FF UP v Olomouci, Katedře politologie a evropských studií uskutečnila mezinárodní vědecká konference nazvaná „Významné osobnosti církví a náboženských společností v politickém životě 20. století“. Na šedesát autorů se zabývalo životem a dílem...

50,- Kč 59,- Kč

Po ekumenickém chodníku

Filipi, P. /ČCE/

Ve 4. svazku Knižnice studijních textů autor, profesor praktické teologie na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Pavel Filipi v ní mapuje ekumenické snahy a vztahy církví v České republice a nabízí možnosti spolupráce jednotlivých církví, ať už na místní...

64,- Kč 75,- Kč

Pojď a přesvědč se

Gruber, J. /ČCE/

Co může evangelická církev nabídnout těm, kteří ji znají i neznají. Příručka faráře Jiřího Grubera obsahuje text přijatý 4. zasedáním 31. synodu ČCE jako pomůcku k základnímu seznámení s ČCE. Nejde o dogmatické shrnutí zásad, ale o osobní svědectví věřícího...

75,- Kč 88,- Kč

Problematika homosexuálních vztahů

/ČCE/

Teologická a odborná práce k výše uvedené problematice byla předložena 3. zasedání 31. synodu ČCE jako výsledek dlouhodobého promýšlení a odborného studia autorů. Přáním synodu bylo, aby tato práce nezůstala interním materiálem, ale příspěvkem rozšiřujícím úhly...

Zboží bylo vloženo do košíku

Zavřít Do košíku